Trenutni sistem testiranja avtomobilov za merjenje učinkovitosti vozil in CO2 izpustov ne ustreza namembnosti. Med rezultati na testih v laboratorijih in tistimi iz realnega sveta nastaja vse večji prepad, odstopanja so iz 8 % leta 2001 narasla na 31 % leta 2013, brez ukrepanja pa bodo do leta 2020 narasla na več kot 50 %. V povprečju se le polovica izboljšav za zmanjšanje izpustov potrjenih na testih odraža tudi na cesti. Največja odstopanja so bila ugotovljena pri avtomobilih Mercedes. Srž problema so proizvajalci, ne vozniki avtomobilov, saj so zastareli uradni podatki zmanipulirani, nova tehnologija vgrajena v avtomobile pa občutneje povečuje učinkovitost v laboratorijih, ne na cesti.

Del rešitve bi predstavljala uvedba novega svetovnega testa (WLTP) v letu 2017, kot sta predlagala Evropska komisija in Evropski parlament. Vendar pa države članice EU (pod pritiskom proizvajalcev avtomobilov, ki želijo še naprej uporabljati zastarel test, da bi lahko z manipuliranjem nadaljevali čim dlje) še vedno oklevajo glede časovnice za njegovo uvedbo.

Ukrepanje proti goljufivim proizvajalcem je nujno, če ne želimo dodatno bremeniti potrošnikov, če hočemo zmanjšati porabo goriva in emisije CO2 ter odvisnost EU od uvoza nafte. Države članice EU morajo podpreti implementacijo testa WLTP do 2017. Če ne, bodo cilji za 2021 doseženi le v laboratorijih in ne na cesti. Točne informacije za potrošnika so predpogoj za prehod trga na nizkoogljična in energetsko učinkovita vozila.