V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, menimo, da je takšno razmišljanje napačno, saj smo prepričani, da so potrebne nujne spremembe evropskega energetskega sistema, s katerimi bi preprečili nevarne podnebne spremembe.

Analiza Evropske komisije kaže, da bodo cene energije rasle, ne glede na vrsto proizvodnje energije, predvsem zaradi potrebe po nadomestitvi in zamenjavi dotrajane energetske infrastrukture v EU. Toda s pravimi odločitvami – porabo manj energije in preklopom na obnovljive vire energije – se bodo skupni stroški za energijo znižali. Poročilo raziskovalne skupine Ecofys ugotavlja, da bi ambiciozni prihranki energije pomenili približno 250 milijard evrov neto prihrankov na leto do leta 2030, kar bi pomenilo neposredne koristi za potrošnike in podjetja.

Tomislav Tkalec, vodja programa Energija pri društvu Focus, pravi: ”Tako kot je trenutni gospodarski model povzročil današnjo zmešnjavo na finančnih trgih, tako je tradicionalna odvisnost od fosilnih goriv povzročila podnebno krizo. Zato morajo naši voditelji vztrajanju na starih vzorcih energetske politike in odvisnosti od fosilnih goriv narediti konec. Podpreti morajo resnično zelene politike, vključno z zavezujočimi cilji za zmanjševanje emisij, energetske prihranke in razvoj obnovljivih virov energije.”

Zaključki današnjega srečanja nakazujejo tudi tveganje, da bi skrbi zaradi visokih cen energije in prekomernega poudarjanja konkurenčnosti zmanjšale pomen in vlaganja v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Ravno ta dva sektorja pa predstavljata najbolj enostavno rešitev tako za zmanjšanje emisij kot za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo, saj Evropa trenutno uvozi približno 54 % energije.