Energetski sistemi niso le nevtralni tehnološki procesi, temveč igrajo ključno vlogo pri oblikovanju moči v naši družbi. Pomembno je prepoznati, da so ženske še vedno premalo zastopane v vseh vidikih energetskega sektorja. Po mnenju Mednarodne agencije za energijo (IEA) energetski sektor ostaja eden najmanj spolno raznolikih sektorjev. Kot študentke tehničnih in energetskih študij pa so ženske premalo zastopane še preden vstopijo na trg delovne sile.

Naš svet je prepleten s spolnimi stereotipi in strukturnimi neenakostmi, ki se izrazito odražajo v energetskem sektorju. Podatki Mednarodne organizacije za obnovljive vire energije kažejo, da ženske v energetiki predstavljajo manjši delež zaposlenih, pa naj gre za sektor naftne in plinske industrije, kjer predstavljajo 22 % ali vetrne energije, kjer predstavljajo 21 %. Največji delež zaposlenih v energetskem sektorju ženske dosežejo v sektorju fotovoltaike, kjer dosegajo 40 % vseh zaposlenih.

Na drugi strani je vse več dokazov, da pojavi, kot je energetska revščina, nesorazmerno bolj prizadanejo ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, na to pa dodatno negativno vplivajo še drugi dejavniki, kot so starost, družbeni razred in etnična pripadnost. Tako plačne in pokojninske vrzeli ter druge finančne omejitve kot tudi nepravična porazdelitev neplačanega skrbstvenega dela še dodatno krepijo to neenakost.

Večina ključnih energetskih politik ne vključuje vidikov enakosti spolov

Odločitve na področju energetske politike različno vplivajo na ženske in moške, presenetljivo pa je, da to neravnovesje ni ustrezno upoštevano v nacionalnih ukrepih in zakonodaji. V analizi Ženske v energetiki, ki smo jo pripravili skupaj s Forumom za enakopravni razvoj, smo analizirali ključne energetske dokumente in ugotovili, da večina ključnih energetskih politik ne vključuje vidikov enakosti spolov ali posebnih poudarkov na ranljivih skupinah. Ugotovitve analize kažejo na potrebo po nadaljnjem raziskovanju, ozaveščanju in delovanju za boljše razumevanje vpliva energetskih politik na spolno enakopravnost.

Zato pozivamo k vključevanju načela enakosti spolov v strategije in odločitve na področju energetske politike.

Z vključevanjem načela enakosti spolov v ključne energetske politike in strategije lahko oblikujemo bolj vključujoč energetski sektor, ki ne le upošteva, temveč tudi krepi prispevek žensk v energetiki v času, ko se sektor sooča z izzivi razogljičenja. Tako lahko izboljšamo položaj žensk in ustvarimo pravičnejšo družbo”, poudarja Katjuša Šavc iz okoljske organizacije Focus, ki je tudi soavtorica analize Ženske v energetiki.

 

 

 

 

 

*Analiza je del projekta EUWES, ki skuša opolnomočiti ženske v energetskem sektorju. Na podlagi analize bodo oblikovana priporočila za odločevalce, ki jih bomo uporabili pri zagovorniških aktivnostih, izvedena pa bodo tudi usposabljanja z zaposlenimi ter študentkami/ti visokošolskih programov. Vključevanje načela enakosti spolov tako ostaja nujna strategija za izboljšanje položaja žensk v energetskem sektorju in za ustvarjanje pravičnejše družbe. Ne le, da to prispeva k izboljšanju javnih politik, programov in projektov, temveč tudi k učinkovitejšemu dodeljevanju sredstev. Osnovni cilj vključevanja načela enakosti spolov je oceniti posledice zakonodaje, politik, programov ali projektov za različne spole ter ukrepati v primeru, da ne zagotavljajo enakih možnosti in koristi za vse.

 

Projekt EUWES financira program Evropske unije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV-2022-GE). Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske komisije. Niti Evropska unija niti Evropska komisija ne moreta biti odgovorni zanje.