Odločevalci, ponudniki javnih prevozov, strokovna in civilna javnost so po okroglih mizah v Kranju, Velenju, Novem mestu in Murski Soboti z izpostavljanjem glavnih izzivov in iskanjem skupnih rešitev nadaljevali v Celju. Čeprav je Celje tretje največje slovensko mesto, mestnega potniškega prometa še nima; Mestna občina Celje uvedbo le-tega načrtuje za naslednje leto, ko bodo sprejeli občinski trajnostno-mobilnostni načrt.

Število potnikov  na avtobusih iz leta v leto pada, kljub temu da je celjska železniška postaja ena najbolj frekventnih v Sloveniji. Rešitev za JPP v tej regiji je v večjih frekvencah, nižjih cenah vozovnic in boljšim usklajevanje voznih redov (tudi s Slovenskimi železnicami). Vendar ponudniki prevozov bremena teh ugodnosti ne bi mogli prevzeti sami, temveč bi k njemu morali pristopiti različni akterji.

Obenem pa bi bila potrebna tudi uvedba manj priljubljenih ukrepov – tako na nacionalni, kot na lokalni ravni (od višjih parkirnin v mestnih središčih, do revizije sistema povračil potnih stroškov), ki bi zmanjšali privlačnost uporabe osebnega avtomobila.

Več v sporočilu za javnost.