Tudi Focus se pridružuje podpisnicam in podpisnikom izjave. Gre za še en poskus krčenja prostora civilne družbe:
Podpisane nevladne organizacije ostro nasprotujemo gonji zoper Pravno-informacijski center NVO – PIC, ki jo je 7. septembra 2018 sprožila odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ter v časopisu DELO. Ne pristajamo na demoniziranje uporabe zakonitih pravnih sredstev. Zavračamo preusmerjanje pozornosti od nadzora nad ravnanjem represivnih organov s poskusom diskreditacije dela nevladnih organizacij.  Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavlja vse potrebne informacije o vstopu v Slovenijo, o bivanju in integraciji tujcev ter tudi o mednarodni zaščiti ali azilu. Postopki so znani vsem. Seznanjanje in obveščanje o teh pravicah je legitimno ter zakonito. Opozarjanje na odgovornost državnih organov za spoštovanje postopkov je v celoti legitimno.
Slovensko politično in splošno javnost zato pozivamo, da ne nasede tovrstnemu preusmerjanju pozornosti z očitkov nevladnih organizacij o omejevanju dostopa do azila s  poskusom diskreditacije delovanja “nevladnikov” oz. nevladnih in humanitarnih organizacij. Gre za mnogo več kot zgolj pravno pomoč migrantom. Gre za zagotavljanje polnega uresničevanja človekovih pravic najranljivejših. Gre za človekove pravice vseh nas.
Nevladne organizacije v svobodnih družbah poleg delovanja v javno dobro vršimo zelo pomembno družbeno funkcijo nadzora nad delovanjem državnih institucij. S ciljem zagotavljanja visokih standardov zaščite ljudi, da njihova šibkost ne bi bila zlorabljena s strani močnih. Človekove pravice pripadajo vsem, ne glede na izvor, etnično pripadnost, barvo kože, prepričanje ali vero. Zakoni veljajo za vse. Država in drugi akterji moramo vsem, tudi migrantom, zagotoviti vse, kar jim pripada po slovenski ter evropski azilni zakonodaji.
Ministrica in časnik DELO, nekoč osrednji slovenski dnevni časopis, sta se pridružila populističnim politikom, ki za trenutno stanje na področju migracij v Evropi vsepovprek iščejo grešne kozle. S tem sta nas kot na pladnju ponudila populistični obravnavi na spletnih družbenih omrežjih, kjer ne manjka odkritega sovraštva in groženj. Populisti vseh barv in usmeritev za svoje cilje potrebujejo atmosfero nezaupanja in hujskaštva, nizko raven  javne razprave in politiko izključevanja.
Podpisane organizacije si prizadevamo za družbo strpnosti in vključenosti, sodelovanja ter partnerstev, za visoke standarde javne razprave in zaščito skupnega, javnega dobrega. V dobro vseh – ne glede na politično, versko, spolno in kakršnokoli usmerjenost. Ker človekove pravice veljajo za vse. In zanje gre.
Seznam podpisnikov, ki se še veča, je na voljo tukaj.