Nova študija (E)misija nič, ki so jo pripravili strokovnjaki kampanje Clean Cities, kaže, da rešitve za zmanjšanje izpustov iz prometa že obstajajo. Na podlagi modeliranja v petih evropskih mestih so pokazali, da je mogoče do leta 2030 emisije iz prometa zmanjšati za več kot 90 % s hitrim izvajanjem dobro uveljavljenih ukrepov.

Zmanjšanje prometa so modelirali v Madridu, Manchestru, Milanu, Bruslju in Varšavi). Ukrepi vključujejo:

   • uvedbo območij z nizkimi ali ničelnimi emisijami,
   • okolju prijaznejše vozne parke za mestno logistiko,
   • elektrifikacijo omrežja javnega prevoza,
   • širitev kolesarske infrastrukture in
   • uvedbo ukrepov za umirjanje prometa.

Poročilo (E)misija nič modelira štiri različne scenarije, ki predstavljajo skupke ukrepov razogljičenja – prvi daje prednost aktivnemu in javnemu prometu, drugi elektrifikaciji, tretji združuje obe, četrti pa je visoko ambiciozen scenarij, ki mesta pripelje blizu mobilnosti brez emisij. Po najbolj ambicioznem scenariju bi morala mesta čim bolj napredovati pri uvajanju območij brez emisij (nizkoemisijske, brezemisijske cone), elektrifikaciji voznega parka in prenovi mestnih logističnih storitev. Kombinacija elektrifikacije, zmanjšane uporabe avtomobilov in prehoda na energetsko učinkovitejše načine prevoza bi zmanjšala porabo energije v mestnem prometu za dve tretjini.

Slovenska mesta, ki sodelujejo v Misiji 100 (Ljubljana, Velenje, Kranj) morajo marca Evropski komisiji oddati načrte, kako bodo razogljičila mesta do leta 2030, tudi na področju prometa. Morda je študija (E)misija nič lahko podlaga za prioritiziranje ukrepov, ki so jih naša mesta pripravila do sedaj.