V torek, 6. 10. 2020, je na 21. redni seji Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predvidena obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Zrud-1D). Predlog se nanaša na prepoved hidravličnega lomljenja oz. t. i. frackinga v Sloveniji.

Člane Odbora Državnega zbora RS smo v Focusu pozvali, da predlog zakona podprejo.

Hidravlično lomljenje oz. fracking je okoljsko sporna metoda pridobivanja ogljikovodikov (naNe ali plina). Sporen je tako z vidika naslavljanja podnebnih sprememb (pridobivanje fosilnih goriv, v času ko si moramo prizadevati za njihovo opuščanje), kot tudi drugih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi (onesnaževanje pitne vode, onesnaževanje zraka, vključno z izpustov metana, škodljiv vpliv na krajino in ekosisteme, raba kemikalij, nastajanje nevarnih odpadkov, idr.).

Zaradi negativnih vplivov frackinga na okolje in posledično velikega nasprotovanja javnosti uporabi te metode pridobivanja ogljikovodikov, so se nekatere evropske države (Francija, Bolgarija, Irska, Velika Britanija in Nemčija ) že odločile, da fracking na svojem ozemlju delno ali v celoti prepovejo.

Za odločanje o predlogu zakona pa je pomemben tudi podatek o lokaciji, kjer se v Sloveniji namerava metoda frackinga uporabljaO. Gre za Petišovce, ki ležijo v Prekmurju, na levem bregu reke Mure. Iz študij, ki so jih opravljali v tujini izhaja, da lahko fracking bistveno vpliva na kakovost življenja v regiji, kjer se izvaja. Povzroči lahko škodo lokalnim podjetniškim dejavnostim, ki so odvisne od čistega zraka, vode, zemlje in mirnega okolja, kot so (ekološko) kmetijstvo, turizem, ribištvo in rekreacija na prostem. Vsekakor aktivnosti, ki imajo na območju Prekmurja velik razvojni potencial. Leta 2018 je UNECSO razglasil Biosferno območje Mura, s čimer je bilo naravno bogastvo reke Mure in njen poplavni svet v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko prepoznano kot primerno območje za model trajnostnega razvoja.

S prepovedjo frackinga bi Slovenija postavila v ospredje dobrobit in zdravje ljudi ter storila korak v smer zelenega razvoja Slovenije in besede o le-tem tudi udejanjila.

Poziv Focusa Odboru DZ