Ljubljana, 2.9. 2019 – Focus danes pričenja s koordinacijo Obzorje 2020 (Horizon 2020) projekta EmpowerMed. Projekt naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na vključevanju in opolnomočenju žensk. Proračun projekta znaša nekaj manj kot 2 milijona evrov. S  tem bo 9 partnerjev iz 7 držav izvedlo pilotne akcije na 6 lokacijah. Projekt bo trajal do 31.8.2023.

V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so ti zelo neučinkoviti. Pomemben element energetske revščine pa na teh področjih predstavlja tudi komponenta hlajenja. Energetska revščina nesorazmerno prizadane ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske. Obenem pa so ženske pomemben akter v boju proti energetski revščini. Prav tako želimo s projektom nasloviti vpliv energetske revščine na zdravje ljudi, zato se bomo povezovali tudi z zdravstvenimi delavci.

Glavni cilj projekta EmpowerMed je prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sredozemlju z:

a) izvajanjem niza praktičnih ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo OVE, katerih cilj je krepitev gospodinjstev pri naslavljanju energetske revščine, s posebnim fokusom na ženske in zdravje,
b) ocenjevanjem učinkovitosti izvedenih ukrepov in oblikovanjem političnih priporočil ter
c) zagovarjanjem politik in ukrepov za naslavljanje energetske revščine med ključnimi akterji na lokalni in evropski ravni.

Prvi korak projekta bo izgraditi mreže lokalnih akterjev na 6 pilotnih območjih (Barcelona – Španija, Marseille – Francija, Padova – Italija, Primorska – Slovenija, Zadar – Hrvaška in Vlora – Albanija) in prenesti znanja ter izkušnje, ključne za krepitev zmogljivosti vseh vključenih akterjev pri izvajanju praktičnih ukrepov. Jedro projekta predstavlja izvedba praktičnih ukrepov za reševanje energetske revščine, kot so pristopi v skupnosti, obiski gospodinjstev, samostojni pristopi, podpora majhnim naložbam in zdravstvene delavnice. Uspešnost in vplivi izvedenih ukrepov bodo ocenjeni in analizirani, rezultati pa bodo v pomoč pri oblikovanju političnih priporočil. Te bodo ključni akterji zagovarjali pri spodbujanju politik proti energetski revščini.