V društvu Focus ob začetku podnebnih pogajanj v Dohi opozarjamo, da mednarodna podnebna pogajanja ne odražajo nujnosti naslavljanja podnebnih sprememb. Svet je na poti k dvigu globalne temperature za vsaj 3,5 °C in prekoračitvi ključnih nepovratnih točk. Globalne emisije naraščajo, posledice podnebnih sprememb pa so hitrejše in bolj izrazite, kot je bilo pričakovano. Čas, ki nam ostaja za preprečitev katastrofalnih podnebnih sprememb, se hitro izteka. Nujno mora biti naslovljen velik razkorak med trenutnimi zavezami svetovnih vlad za zmanjšanje emisij do leta 2020 in potrebnim zmanjšanjem emisij za omejitev segrevanja pod 1,5 – 2 °C.

Lanskoletna pogajanja v Durbanu so ponudila priložnost, da države usmerijo planet v nizkoogljično prihodnost, a je ta prihodnost zelo negotova, saj bi se zanjo države v Dohi morale dogovoriti o odločnih ukrepih. Nujno je treba povečati kratkoročne ambicije (do leta 2020) in jasno zarisati pot do poštenega, ambicioznega in zavezujočega dogovora v letu 2015. Razvite države morajo sprejeti in ratificirati drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola z začetkom 2013. Da bi drugo ciljno obdobje prineslo realna zmanjšanja emisij, pa morajo biti cilji zmanjšanja emisij zaostreni in hkrati odpravljen presežek dodeljenih enot emisij oz. t.i. vroči zrak. Obenem pa morajo tudi druge razvite države, ki niso del Kjotskega protokola, pokazati resno zavezo in pripravljenost, da prevzamejo svoj del odgovornosti.