Začeli smo z izvajanjem novega partnerskega projekta CLICK – Povečanje razumevanja podnebno-energetske politike Evropske unije in njenega vpliva na vsakdanje življenje (angl. Increasing the understanding of EU climate and energy policy and its impacts in everyday life). Projekt financira Evropska unija v okviru programa IPA INFO 2012. Nosilec projekta je hrvaška organizacija DOOR, poleg društva Focus pa v projektu sodeluje tudi Forum za slobodu odgoja.

Osnovni cilj projekta je dvig splošnega razumevanja podnebno-energetske politike EU na Hrvaškem. S projektom si bomo prizadevali informirati hrvaško javnost o spremembah, ki jih prinaša podnebno-energetska politika, spodbuditi javno razpravo o podnebno-energetskih politikah, povečati vidnost projektov s področja podnebnih sprememb, ki so financirani iz sredstev EU ter informirati in izobraževati potencialne koristnike EU sredstev o možnostih izvajanja projektov na področju energetike in podnebnih sprememb.