Projekt Zagovorniki okolja

Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov povezuje v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu.  To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.

V okviru projekta je že bil oblikovan modul pravnega okoljevarstvenega izobraževanja, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Izvedba izobraževanj je bila vsebinsko usmerjena v pravno zagovorništvo, s poudarkom na podpori participacije javnosti v okoljskih zadevah. Izoblikovani modul izobraževanja novih pravnikov se bo periodično ponavljal in nadgrajeval tudi po koncu projekta. Skozi kontinuirano izvajanje usposabljanja za okoljsko pravno zagovorništvo bomo mladim pravnikom v prihodnjih letih dali možnost profesionalne poti na področju, ki v Sloveniji še ni razvito.

Projekt bo okrepil vsebinske povezave med NVO s področja varstva okolja in NVO s področja urejanja prostora. NVO bodo preko reševanja problemov in izvajanja zagovorništva lahko predlagale utemeljene in učinkovite rešitve, ki bodo naslavljale probleme sistemsko in celovito. Ker bo teh aktivnosti več kot do sedaj, bo država težje ohranjala dosedanji sistem, saj bo glas civilne družbe močnejši in učinkovitejši. Vse to pa se bo odražalo na boljšem varstvu okolja in trajnostnem razvoju v Sloveniji.

Projekt se izvaja v partnerstvu med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, IPoP, Inštitutom za politike prostora in Focusom, društvom za sonaravni razvoj.

Projekt je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške, sklada za nevladne organizacije in poteka od 1.6.2014 do 30.11.2015.

EEA_Grants___JPG.jpgNorway_Grants___JPG_1.jpg