Novi zakon o davku na motorna vozila:

1. Naslavlja negativne vplive prometa.

Promet je velik vir onesnaženja, ki je v Sloveniji odgovoren kar za četrtino izpustov toplogrednih plinov ter je največji onesnaževalec zraka z NOx in prašnimi delci. EU je Sloveniji že večkrat žugala zaradi pogosto preseženih mejnih vrednosti NOx in prašnih delcev, ki vedno bolj vplivajo na kakovost našega življenja in ogrožajo naše zdravje, predvsem s povzročanjem bolezni dihal. Najbolj onesnažen zrak, ki se zadržuje pri tleh, pa dihajo naši otroci. Slovenija pa zaradi izpustov toplogrednih plinov iz prometa tudi ne dosega ciljev kjotskega protokola, kar naj bi Slovenijo v prihodnjih štirih letih stalo 80 milijonov evrov. Novi zakon je tako prvi v vrsti ukrepov, ki so potrebni za naslavljanje okoljskih problemov, ki jih povzroča promet.

2. Zmanjšuje vpliv osebnega prometa na okolje.

Osebni promet v Sloveniji hitro narašča. Ljudje se vozijo bolj pogosto in vedno dlje, pri tem pa je opazen izrazit trend nakupovanja vedno močnejših in vedno večjih vozil. Vse to povečuje negativne vplive osebnega prometa na okolje in podnebje. Novi zakon ima potencial, da ta trend spremeni, saj s progresivno davčno lestvico spodbuja nakup varčnejših in okolju bolj prijaznih vozil ter kaznuje nakup potratnih vozil, ki bolj onesnažujejo. Z okolju bolj prijaznimi avtomobili pa privarčujemo tudi z živci, saj so ponavadi manjši in jih je zato lažje parkirati.

3. Vpeljuje načelo ‘onesnaževalec plača’.

Čeprav pogosto slišimo, da gre le za dodaten davek, ki bo polnil državno blagajno, predstavlja nova obdavčitev upoštevanje načela ‘onesnaževalec plača’. S tem se želi doseči okoljska integriteta politik in okolju odgovorno ravnanje ljudi. Onesnaževalci se morajo zavedati svoje odgovornosti do okolja. Avtomobili, ki močno onesnažujejo, se bodo prej ali slej morali umakniti iz naših cest, namesto njih pa že prihajajo avtomobili, ki so čistejši in bolj ekonomični.

4. Spodbuja okolju prijazno vedenje ljudi.

Nov zakon posredno prispeva k ozaveščanju potrošnikov o vplivu avtomobila na okolje, spodbuja okoljsko bolj odgovorne nakupe vozil in ima tako potencial spreminjanja vrednot potrošnika. Zakon posamezniku nalaga prevzemanje odgovornosti do okolja v zvezi z odločitvijo o nakupu vozila in s tem spodbuja zavedanje, da so naše vsakodnevne odločitve pomembne, ter da lahko naš način življenja veliko prispeva k trajnostnemu razvoju družbe.

5. Kliče po ureditvi na področju avtomobilskega oglaševanja.

Ob začetku veljave novega zakona o obdavčenju motornih vozil velja opozoriti, da EU predpisuje obvezno in vidno oglaševanje porabe goriva in izpustov CO2. Oglaševanje je predpisano z Direktivo EU 1999/94/ES oz. nacionalnim Pravilnikom o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil. Izvajanje teh predpisov Focus društvo izvaja že od leta 2008 in ugotavlja, da se predpisi o oglaševanju porabe goriva in izpustov CO2 dosledno kršijo. Pravilnik namreč nalaga, da morajo biti podatki o rabi goriva in CO2 emisijah vozil v avtomobilskih oglasih »lahko berljivi in nič manj opazni kot osnovni del informacije, ki jo (oglas) predstavlja«, vendar pa velika večina oglasov tega predpisa ne upošteva. Upoštevanje teh predpisov je pomembno še posebej sedaj, ko mora biti kupec novega avtomobila dobro obveščen o izpustih vozila, saj izpusti predstavljajo osnovo za obdavčenje vozila, kar bo direktno vplivalo na denarnice kupcev.


Vsekakor pa Slovenijo na področju prometa čaka še veliko dela. Čim prej je potrebno zakonsko urediti dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu, urediti področje cestninske politike in tranzitnega prometa. Spremeniti bomo morali prometne navade ljudi ter vzpostaviti učinkovit, funkcionalen in avtomobilu konkurenčen javni potniški promet.