ZA VOZNIKE: Manj izpustov pomeni v praksi manjšo porabo goriva. V primerjavi s trenutnimi povprečnimi izpusti novih avtomobilov, bi v primeru strožjih ciljev vozniki na gorivu letno prihranili cca 750 evrov. Ti avtomobili bi ohranili tudi višjo vrednost pri nadaljnji prodaji. Z preprečitvijo manipuliranj pri testnih ciklih (za izpuste CO2) bi odpravili zavajanje kupcev, saj so trenutne vrednosti, ki jih oglašujejo proizvajalci nižje, kot je dejanska poraba na cesti.

ZA GOSPODARSTVO: Razvoj naprednih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti vozil ustvarja visokotehnološka delovna mesta. Ocenjeno je bilo, da bi bilo zaradi potrebe po bolj učinkovitih vozilih do leta 2030 v EU ustvarjenih 110.000 novih delovnih mest.

ZA OKOLJE: Bela knjiga o prometu ugotavlja, da bo za dosego EU podnebnih ciljev potrebno izpuste iz prometa do leta 2050 zmanjšati za najmanj 60 % v primerjavi z letom 1990, kar je 70 % v primerjavi s trenutnimi vrednostmi. Zmanjšanje emisij pri novih vozilih je najenostavnejši, najučinkovitejši in najpomembnejši način za zmanjšanje teh emisij.

Evropi brez ambicioznih ciljev za 2020 in 2025 grozi, da bo izgubila vodilno vlogo v nizkoogljični avtomobilski tehnologiji. Potrebujemo pravo mero regulacije, ki bo to prednost ohranila. Razvoj nizkoogljičnih avtomobilov bo evropskim dobaviteljem avtomobilskih delov ponudil nove možnosti oskrbe in preboja na novih rastočih trgih. Odločevalce pozivamo, da se zavzamejo za ambicioznejše cilje, ki bodo tudi Sloveniji pomagali pri doseganju že sprejetih ciljev zmanjševanja emisij.

Povezave:

– stališče društva FocusCO2 in vozila
stališče društva FocusCO2 in lahka gospodarska vozila
– poročilo Assessment of alternative targets and modalities for the CO2 regulation for light commercial vehicles