Vključitev prometa v shemo EU ETS bi:

1. zamaknila in zmanjšala stopnjo zmanjšanja emisij iz prometa in tvegala izgubo ciljev za podnebno in energetsko varnost ter povečala stroške,

2. spodkopala veliko bolj učinkovite podnebne politike na področju prometa, kot so npr. standardi za učinkovitost vozil in čista goriva za 2025 in 2030, ki spodbujajo vlaganja v nizkoogljične tehnologije v prometu,

3. oslabila shemo EU ETS in povečala stroške, ker preusmerja zmanjšanje emisij iz prometa na sektorje, kjer so zmanjšanja bolj enostavna (energetika…).

Več o tem si lahko preberete v poročilu (angleški jezik).