V naslednjih nekaj mesecih se bomo v Focusu ukvarjali tudi z enim izmed največjih ljubljanskih okoljskih problemov – onesnaženim zrakom. Skupaj z IMZTR – Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj načrtujemo merilno kampanjo, v kateri se bomo osredotočili na zdravju škodljiv dušikov dioksid (NO2) v zraku, ki je posledica cestnega motornega prometa. 

Lani smo že izvedli meritve na 50 lokacijah po širšem središču Ljubljane in ker so bili rezultati slabši od pričakovanega, smo se odločili, da merjenje ob prometnih vpadnicah in cestnih koridorjih ponovimo pa tudi povečamo število lokacij. In tokrat bi radi v načrtovanje vključili tudi prebivalce in obiskovalce Ljubljane. Na tej povezavi zbiramo predloge na katerih lokacijah naj izvedemo meritve NO2. Zanimajo nas tvoje mnenje in izkušnje – kje v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak? 

SODELUJ  – klikni na zemljevid in označi lokacije!

Povej nam, na katerih lokacijah v Ljubljani se ti zdi, da je zrak zaradi prometa še posebej umazan. Razmisli in opazuj – ob kateri cesti tečeš ali sprehajaš psa? Kje kolesariš ali najdlje čakaš avtobus? So tvoja okna obrnjena na prometno cesto? Kje se zadržujete na prostem? Kje se igrajo tvoji otroci? Imaš ti ali tvoji bližnji zdravstvene težave, ki bi bile lahko povezane z onesnaženim zrakom?

canvis.app | a mapping platform.

Med vnesenimi točkami bomo izbrali tiste, ki bodo najpogosteje označene, in jih dodali na seznam 200 lokacij za merjenje NO2. Na teh lokacijah bomo nato 4 tedne merili onesnaženje z NO2 s t.i. difuzivnimi vzorčevalniki, ki ob izpostavljenosti absorbirajo merilno komponento. Skupaj z našimi člani in prostovoljci bomo namestili difuzne vzorčnike na ulične svetilke, prometne drogove in podobno.

Ker je cestni promet največji vir NO2, lahko najvišje koncentracije pričakujemo ravno ob prometnih cestah in ulicah, z oddaljenostjo od le-teh pa tudi koncentracija NO2 pada.

Merjenje z difuzivnimi vzorčevalniki je zelo preprosta metoda, zagotavlja pa zanesljive rezultate. Veliko izkušenj s takšnim načinom merjenja, ki ga uporabljajo kot metodo državljanske znanosti, imajo naši partnerji Deutsche Umwelthilfe iz Nemčije. V sodelovanju z njimi bomo poslali tesno zaprte tubice na analizo v akreditirani laboratorij Passam AG v Švici.

 

Aktivnost je del programa Partnerstva za okolje in zdravje, ki je neformalna mreža nevladnih organizacij, javnih ustanov in zainteresiranih posameznikov, ki delujejo na področju okolja in zdravja. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja in krepitve zdravja.