V Focusu ta teden začenjamo z novim mednarodnim projektom EUWES – Empowering underrepresented women in the energy sector (v prevodu Opolnomočenje premalo zastopanih žensk v energetskem sektorju), ki bo trajal dve leti. Na uvodnem srečanju v Ljubljani bomo gostili projektne partnerje: Society For Sustainable Development Design (Hrvaška; vodilni partner), Engineers Without Borders (Španija) in Women Engage for a Common Future (Nemčija).

Ženske so premalo zastopane v procesu odločanja, zlasti na področjih, ki veljajo za bolj tehnična, kot je energetika; prav tako so premalo zastopane v višjih vodstvenih strukturah energetskih podjetij. Podatki s terena kažejo, da je manj verjetno, da bodo ženske v svojih gospodinjstvih sprejemale odločitve v zvezi z energijo, čeprav preživijo več časa doma in uporabljajo več energetskih storitev. Povečuje se tudi udeležba žensk v neplačani domači sferi, več poročil pa kaže, da so ženske med pandemijo COVID bolj občutile izgubo delovnih mest in dohodka – zlasti tiste, ki so zaposlene v negotovih sektorjih.

S projektom EUWES bomo obravnavali vprašanje premajhne zastopanosti žensk na vodstvenih in vodilnih položajih v korporativnem sektorju energetskih podjetij s poudarkom na dobaviteljih. Analiza na več ravneh ter kartiranje nacionalnih politik in strategij, ki bo izvedena v okviru projekta, nam bo pomagala opredeliti glavne ovire za ženske, zaposlene v energetskem sektorju. Na podlagi analize nacionalnih razmer bodo oblikovana politična priporočila, izvedene pa bodo tudi dejavnosti ozaveščanja z nosilci odločanja, vodstvi energetskih podjetij, visokošolskimi ustanovami in združenji delodajalcev. Hkrati bo vzpostavljena močna mreža žensk, zaposlenih v energetskem sektorju, ki bo opolnomočila ženske v tem sektorju in jim omogočila nove priložnosti, da postanejo nove voditeljice na tem področju.

Besedilo je nastalo v okviru projekta EUWES – Empowering Underrepresented Women in the Energy Sector, ki ga financira Evropska Unija v okviru programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme ). Besedilo ne odraža pogledov Evropske komisije.