Poročilo, ki je bilo objavljeno 19. novembra v Washingtonu, potrjuje, da ni časa za odlašanje, če želimo doseči mednarodno dogovorjen cilj omejitve globalnega segrevanja pod 2 stopinji C. Dobra novica je, da se vse več držav odziva na dejstva, ki jih izpostavlja zadnje poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), t.j. da bo treba emisije zmanjšati na ničelno raven. Nedavno so EU, ZDA in Kitajska pokazale pripravljenost ukrepanja: EU z dogovorom o podnebno-energetskih ciljih do leta 2030, ZDA z napovedjo podvojitve naporov zmanjšanja emisij, Kitajska pa z načrti o upočasnitvi rasti emisij, dosegu vrha emisij do leta 2030, ki mu bo sledilo zmanjševanje emisij. A poročilo kaže, da bodo morale ukrepati vse države ter da bodo globlji in hitrejši rezi v emisije zmanjšali podnebna tveganja in stroške ukrepanja.

Poročilo za poročilom potrjuje, da je za omejitev globalnega segrevanja pod mednarodno dogovorjeno mejo 2 stopinj C nujna opustitev fosilnih goriv. Po nedavno objavljenem poročilu IPCC zdaj tudi poročilo Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP) – The Emissions Gap report – kaže, da morajo skupne emisije toplogrednih plinov začeti padati v naslednjih nekaj letih ter da morajo antropogene emisije doseči ničelno raven v drugi polovici tega stoletja. To je nujno za omejitev rasti globalne temperature, preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb in za možnost blaginje naših družb.

Po nedavnih napovedih EU, ZDA in Kitajske o pospešitvi potekajočega prehoda iz umazane na čisto energijo, UNEP poročilo vse države opominja, da zgodnejše, hitrejše in bolj ambiciozno zmanjšanje emisij zmanjšuje stroške ukrepanja in tveganja podnebnih sprememb. Poročilo kaže, da bi odlašanje z učinkovitim ukrepanjem bistveno otežilo doseganje dogovorjenega cilja 2 stopinj C. Posledice pa bodo “bistveno večji izzivi prilagajanja in višji stroški”. Takojšnje ukrepanje bo dobro za podnebje, pomagalo pa bo tudi pri odpravljanju energetske revščine, ob podpiranju univerzalnega dostopa do čistejše, obnovljive energije.

Poročilo poudarja, da številne države, regije, mesta in zasebna podjetja že ukrepajo. Kot pravijo strokovnjaki ZN, s tem izkoriščajo velike koristi zgodnega zmanjševanja emisij, ki jim bodo v prihodnosti pomagale doseči cilje na cenejši in bolj učinkovit način. To je spodbudno sporočilo vladam, ki se bodo v začetku naslednjega meseca zbrale v Limi (Peru), kjer naj bi začrtale elemente novega globalnega podnebnega dogovora, katerega sprejetje se pričakuje decembra 2015 v Parizu.