Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki

16.10.2017, hotel Lev (dvorana Grad), med 9.30 in 13.00

Evropska investicijska banka (EIB) je ena najpomembnejših mednarodnih javnih finančnih institucij na globalni ravni. EIB pomaga EU dosegati njene globalne cilje, kot npr. cilje trajnostnega razvoja in cilje Pariškega sporazuma.

Da bi naslovili dosedanje izkušnje in izzive na področju transparentnosti in odgovornosti EIB, obenem pa osvetlili vlogo Slovenije v naslavljanju teh izzivov, smo 16.10.2017 ogranizirali okroglo mizo Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki.

  • Leo Hoffmann-Axthelm, Transparency International EU predstavitev
  • Robert Godina, politični svetovalec Odbora za nadzor proračuna, Zeleni/EFA v Evropskem parlamentu predstavitev
  • Xavier Sol, Counter Balance predstavitev

Zapis dogodka

Sporočilo za javnost

Vabilo