Slovenija s skupnimi močmi za učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje

Ob tem slovenske nevladne in razvojne organizacije opozarjajo, da mora Slovenija nameniti zadostno podporo razvojni politiki kot pomembnejši prioriteti politik EU, za doseganje sinergičnih učinkov na tem področju pa je zelo pomembno konkretno sodelovanje med nevladnimi in vladnimi institucijami, ki …

Building the Road from Bali to Copenhagen

As the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia and the British Embassy Slovenia bring together experts from the politics, business world and academia in Ljubljana on 16 November for a conference on climate opportunities, we …

Podnebne spremembe: priložnost za razvoj

Konferenca Podnebne spremembe: priložnost za razvoj odpira vprašanje, kako spodbuditi prehod v nizkoogljično gospodarstvo in okoljski izziv spremeniti v poslovno priložnost.

Na konferenci bodo številni ministri in drugi visoki predstavniki držav članic EU in JV Evrope pod vodstvom Ministra za …

Delavnica ‘Podnebna vizija slovenskih okoljskih nevladnih organizacij’

Spremenjeno podnebje kaže svoje zobe, medtem pa se politika le počasi premika proti trajnostnim rešitvam problema. Slovenske okoljske NVO še nimamo enotnih stališč o tem, kako reševati podnebno krizo, in zato težko vstopamo v enakopraven dialog z politiki. Da bi …