Mednarodna konferenca o prihodnosti trgovanja z izpusti toplogrednih plinov

Evropska komisija je 23. 1. 2008 predstavila sveženj ukrepov za doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. Pomemben del tega svežnja je revizija evropske sheme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, saj do sedaj trgovanje z emisijami po  ocenah večine strokovnjakov in …

Obisk jedrske elektrarne Krško

DSC05972.JPG

V okviru obiska NEK smo si ogledali kratek film o modernizaciji NEK, makete in modele NEK ter samo elektrarno (ogled turbine, generatorjev, hladilnih stolpov, zajezitev Save). Imeli smo tudi številna vprašanja, vendar na vsa, sploh tista bolj provokativna, odgovorov nismo …

E – news update 18 February 2008

CLIMATE

1.1. China urges agreement on climate change
14 February 2008, ChinaView
BEIJING,China’s special representative to the UN climate change talks has urged the international community to substantive negotiations to secure a new global agreement on climate change.
Yu Qingtai …

Okrogla miza “Podnebje in razvoj”

Namen okrogle mize je spodbujanje vključevanja problema podnebnih sprememb v pogovore o razvojni pomoči in vključitev razvojne problematike v načrte omejevanja podnebnih sprememb ter opozarjanje na prepletenost in povezanost problemov.
Na okrogli mizi bodo predstavljeni izzivi vključevanja držav v razvoju …