Delavnica ‘Podnebna vizija slovenskih okoljskih nevladnih organizacij’

Spremenjeno podnebje kaže svoje zobe, medtem pa se politika le počasi premika proti trajnostnim rešitvam problema. Slovenske okoljske NVO še nimamo enotnih stališč o tem, kako reševati podnebno krizo, in zato težko vstopamo v enakopraven dialog z politiki. Da bi …

E-news update October 22 2007

CLIMATE

1.1. Oceans are ‘soaking up less CO2’
20 October 2007 , BBC on-line
The amount of carbon dioxide being absorbed by the world’s oceans has reduced, scientists have said.
University of East Anglia researchers gauged CO2 absorption through more …

Pismo ministru Podobniku v zvezi z oktobrskim Svetom okoljskih ministrov

Zadeva: Okoljski ministri EU morajo doseči ambiciozen dogovor o začetku pogajanj o post 2012 obdobju

Spoštovani minister Podobnik,

Na oktobrskem Svetu okoljskih ministrov EU boste sprejmali sklepe, ki bodo opredelili stališča, ki jih bo Evropska unija zagovarjala na prihajajoči Konferenci …

Evropski parlament mora omejiti izpuste iz avtomobilov in letalstva