E-news update May 7 2007

CLIMATE

1.1. UN scientists warn time is running out to tackle global warming
5 May 2007,The Guardian
Governments are running out of time to address climate change and to avoid the worst effects of rising temperatures, an influential UN panel …

Okoljski simpozij: Okolju prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU

Mestna občina Celje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Agencijo RS za okolje 17. in 18. maja 2007 v Celju organizira Okoljski simpozij: Okolju prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU, na katerem želijo …

E-news update April 23 2007

CLIMATE

1.1. Study: Carbon goals require bigger cuts – 80 percent cut by 2050 would be required for Europe strategy
19 April 2007 , Reuters
The world will have to axe greenhouse gas emissions by 80 percent by 2050, more …

Načrti držav članic EU za črpanje strukturnih in kohezijskih skladov v nasprotju z evropsko podnebno politiko

Medtem, ko se nove države članice z Evropsko komisijo pogajajo o svojih načrtih za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih skladov za obdobje 2007 – 2013, poročilo razkriva da bo po trenutnih načrtih 177 milijard evrov v teh državah porabljeno v …