Nov krog pogajanj o boju proti podnebnim spremembam, Bonn, 7. – 18. maj 2007

Konference – novega kroga pogovorov o prihodnjih aktivnostih v boju proti podnebnim spremembam pod okriljem ZN – se bo udeležilo okoli 2 000 udeležencev, med njimi predstavniki vlad, gospodarstva in industrije, okoljskih organizacij in raziskovalnih institucij.

V okviru dvotedenskih pogovorov …

Odlok o Državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

Državni načrt velja od 1. januarja 2008 do vključno 31. decembra 2012. Skupna količina emisijskih kuponov, ki jih bo ministrstvo podelilo upravljavcem naprav v obdobju od 2008 do 2012 znaša 41.314.972 tCO2 (1 emisijski kupon = 1 tona CO2) oziroma …

E-news update May 7 2007

CLIMATE

1.1. UN scientists warn time is running out to tackle global warming
5 May 2007,The Guardian
Governments are running out of time to address climate change and to avoid the worst effects of rising temperatures, an influential UN panel …