V skladu s trenutnimi zavezami EU bi v prometu do leta 2020 morali doseči 10 % delež obnovljivih virov, ponudniki goriv pa morajo za 6 % zmanjšati ogljično intenzivnost goriv v prometu. Vlade držav EU načrtujejo, da bodo te cilje dosegle z intenzivno rabo agrogoriv – t.j. biogoriv, pridobljenih iz kmetijskih pridelkov. Ob tem zanemarjajo njihove obsežne okoljske in socialne posledice, vključno s selitvijo pridelave hrane na nova zemljišča ter posledične izpuste CO2.

Poročilo CE Delft, ki so ga naročile organizacije Greenpeace, BirdLife Europe, European Environmental Bureau in Transport and Environment, prikazuje, kakšen bi bil resničen premik v politiki – osredotočanje na ponujene rešitve v alternativnem scenariju poročila bi prineslo bistvena zmanjšanja izpustov CO2 v letu 2020, hkrati pa spodbudilo inovativno industrijo, ki je največji vir delovnih mest.

Opombe:

[1] Poročilo je na voljo tukaj.