Z dvodnevnim projektnim sestankom v Zagrebu se je začel mednarodni projekt Life COMET, ki je osredotočen na energetske skupnosti v jugovzhodni EU. V konzorciju organizacij, ki bomo projekt izvajale v naslednjih treh letih, so poleg Focusa še REScoop.eu – Evropsko združenje energetskih zadrug (Belgija), Electra energy (Grčija), Tehnična univerza v Talinu (Estonija), Solidarity Economy Center (Madžarska), PLZ Spoldzielnia CoopTechHub (Poljska), Cooperativa de Energie (Romunija) in Zelena energetska zadruga (Hrvaška) kot vodilni partner (in gostitelj uvodnega srečanja).

V okviru projekta bomo partnerji izvedli celovito analizo stanja na področju energetskih skupnosti v regiji, identificirali in delili primere dobrih praks ter skozi zagovorniške aktivnosti vplivali na izboljšanje podpornega okolja za energetske skupnosti. Vzpostavljene bodo mreže energetskih skupnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti.

S projektom se bo oblikovala koalicija energetskih skupnosti, ki si bo prizadevala za poenostavitev postopkov in ustvarjanje boljših pogojev za sodelovanje državljanov in državljank v skupnostnih projektih obnovljivih virov energije.

Projektni konzorcij se ponaša z dobrim razumevanjem ovir za vključevanje državljanov v energetske skupnosti v vzhodni EU. S tem, ko ga sestavljajo zadruge, nevladne organizacije in akademski partnerji, je zagotovljen širok nabor strokovnih znanj, potrebnih za uspešno izvedbo projektnih aktivnosti in zagotavljanje njegovega učinka.

Focus v projektu vodi aktivnosti za gradnjo zmogljivosti ključnih deležnikov na področju energetskih skupnosti.  S sodelovanjem v tem projektu bomo nadgradili naše delo na področju energetskih skupnosti, ki sicer poteka tudi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

projekt comet sestanek zagreb

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, skupna vrednost je 1,578,764 €.

Trajal bo do 31. oktobra 2026.

sestanek projekt COMET zagreb ZEZ

Več: https://focus.si/projekti/life-comet/