Focus in Umanotera sta pričela z izvajanjem že tretje faze projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli bomo 3 terenske oglede dobrih praks s tematskimi posveti za občine, organizacije, podjetja in civilnodružbene organizacije, ki so aktivne v lokalni skupnosti.

Naredili bomo 4 e-novičnike z aktualnimi vsebinami o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Podpirali bomo pilotno občino pri skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri na področju razvoja turizma.

Pripravili bomo nov priročnik za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnem področju.

Organizirali bomo nacionalno konferenco – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti z delavnico za krepitev t.i. community managerjev.

Izdelali bomo vsaj 3 priporočila za izboljšanje sistemskega okolja v podporo skupnostnim projektom.

Promovirali bomo aktivnosti projekta, dobre prakse in si prizadevali za povezovanje akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni na spletnem mestu www.DovoljZaVse.si.

Več o projektu, ki bo trajal do konca januarja 2019, je na voljo tukaj.