Pridruži se nam:

Aktualno

 

Pripravljena so bila Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte

Izšel je Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge (januar 2019)

Sporočilo za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019)

Izšel je zimski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (december 2018)


3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi

(14. 11. 2018, Ljubljana)

* Predstavitve govorcev:

Zapis delavniškega dela konference

Skupnostni projekti – pobude udeležencev

Sporočilo za javnost in fotografije z dogodka

Vabilo na dogodek

 

Nov Video: Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost (november 2018)

Poročilo po strokovni ekskurziji z ogledom in predstavitvijo Zavoda Sopotniki, zavoda za medgeneracijsko solidarnost, 25. oktober 2018 (predstavitev ppt – Zavod Sopotnikivabilo s programom)

Izšel je jesenski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (oktober 2018)

Poročilo po strokovni ekskurziji z ogledom in predstavitvijo skupnostne sončne elektrarne, Križevci na Hrvaškem, 19. september 2018 (ppt predstavitev Zelena energetska zadrugavabilo s programomfotografije z dogodka)

Izšel je drugi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (julij 2018)

Nov Video: Mlekarna Planika in Loška zadruga (junij 2018)

Vabljeni k prebiranju prvega novičnika o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri(junij 2018)

Izšla je 2. izdaja vodnika po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (junij 2018)

2x Video: Stanovanjska zadruga »Več kot stanovanje« in Biosferno območje Entlebuch (junij 2018)

Poročilo po strokovni ekskurziji z ogledom in predstavitvijo dobrih praks – Mlekarna Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka, 13. junij 2018 (vabilo)

 

O PROJEKTU

S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli oz. pripravili bomo:

 • 3 terenske oglede dobrih praks s tematskimi posveti za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti (maj – november 2018);
 • 4 e-novičnike z aktualnimi vsebinami o SUŽV v Sloveniji in v mednarodnem prostoru (maj – november 2018);
 • skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v pilotni občini – občina Žalec (april 2018 – januar 2019)
 • identificiranje novih dobrih praks v Sloveniji ter predstavitev na skupnem zemljevidu na DovoljZaVse.si (april 2018 – januar 2019);
 • priročnik za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnem področju (junij – december 2018);
 • vsaj 3 priporočila za izboljšanje sistemskega okolja (oktober – december 2018);
 • nacionalno konferenco – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti z delavnico za krepitev t.i. community managerjev (november 2018).

S projektom naslavljamo (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

Aktualni projekt je nadaljevanje in nadgradnja istoimenskega projekta, ki smo ga v prejšnjih letih izvajale organizacije Umanotera, Focus, PIC in IPoP. Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter zaznane potrebe deležnikov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Pripravljena so uporabna gradiva:

Več o ostalih rezultatih projekta je na voljo spodaj.

 

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti

Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

PARTNERJI

 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj

TRAJANJE: Projekt traja od 10. aprila 2018 do 31. januarja 2019.

KONTAKT: Gaja Brecelj, vodja projekta, [email protected], Barbara Kvac, [email protected].

www.facebook.com/Dovoljzavse

 

Dokumenti projekta v obdobju marec – november 2017

Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem ≈

(7. 11. 2017, Ljubljana)

* Zapis in utrinki delavniškega dela konference

* Fotografije z dogodka

* Predstavitve govorcev

 • Annelore Raman, Oddelek za strategijo mesta Gent (povezava)
 • Manlio Mattia, župan občine Sutrio (povezava)
 • Mateja Zoratti, Mestna občina Nova Gorica (povezava)
 • Gregor Rožanc, Društvo naturo, center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem (povezava)
 • Dejan Gorenc, Občina Postojna (povezava)
 • Renata Dobnikar, Ljudska univerza Kranj (povezava)

* Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela (oktober 2017)

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta (oktober 2017)

 

Spletna stran Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri: www.DovoljZaVse.si

 

 

Mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Na podlagi prejetih prijav je bilo mentoriranje izvedeno za vzpostavitev naslednjih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri:

»Da bi bilo dovolj igre za vse«, doživljajsko igrišče v Kranju (prijavitelj Društvo Natura) (poročilo o mentoriranju)

Skupnostni vrt na grajskem dvorišču za ranljive skupine prebivalcev (prijavitelj Občina Škofja Loka) (poročilo o mentoriranju)

»Začuti legende. Bodi legenda« kolesarska pot mimo gradov v okolici Postojne, ki združuje lokalno ponudbo (prijavitelj Občina Postojna) (poročilo o mentoriranju)

Razpršeni hotel (prijavitelj Občina Ankaran) (poročilo o mentoriranju)

Oživitev prostorov izbranih krajevnih skupnosti v skupnostne prostore v Kranju (prijavitelj Ljudska univerza Kranj) (poročilo o mentoriranju)

Pilotni projekt za spodbuditev skupnostnega odločanja o bodoči rabi obalne ceste Koper –Izola (prijavitelj Kulturno izobraževalno društvo PiNa) (poročilo o mentoriranju)

Mentoriranci so bili izbrani na podlagi prijave in izbora s strani projektne skupine. Mentoriranje je bilo namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in je potekalo od julija do novembra 2017.

 

Regijske delavnice (maj – junij, september – oktober 2017)

Maja in junija 2017 smo v Mariboru, Kopru, Kranju, Zagorju ob Savi, Postojni in Ankaranu, septembra in oktobra pa v Postojni izvedli delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki so bile namenjene širjenju razumevanja koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegove relevantnosti za Slovenijo, širjenju dobrih praks, informiranju, mreženju in iskanju priložnosti za konkretne skupnostne projekte v lokalnih okoljih. Delavnic so se udeležili 104 občani in predstavniki občin, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij ter podjetij, ki so jih ocenili kot za lokalne skupnosti zelo dobrodošle, v veliki večini (97 %) pa so jim presegli ali zadovoljili pričakovanja.

Vabila in prijavnice:

Maribor: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Koper: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Zagorje ob Savi: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Ankaran: 15. junij, od 17. do 21. ure (vabilo)

Postojna: 28. september in 11. oktober, od 16.30 do 20.30 (vabilo na prvo delavnico in vabilo na drugo delavnico)

Delavnice so upoštevale načela organizacije trajnostnih dogodkov. Udeleženci so bili vabljeni, da se nam v tem duhu pridružijo in pridejo na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom (peš, s kolesom, z avtobusom ali vlakom).

 

Dokumenti projekta v obdobju marec 2016 – januar 2017

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Predstavitev izbranih skupnostnih projektov v Mestni občini Nova Gorica – 31.1.2017 (vabilo)

Prijavite se na prejemanje obvestil (novice, najave dogodkov ipd.) o pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v Mestni občini Nova Gorica. Za prijavo izpolnite obrazec.

O izbranih projektih v Mestni občini Nova Gorica (12.12.2016)

Poročilo delavnice Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v Mestni občini Nova Gorica (15.11.2016)

Vabilo na delavnico o skupnostnih projektih v Novi Gorici (15.11.2016)

Vabilo na delavnico SUŽV za NVO-je v Novi Gorici (17.10.2016)

Rezultati izbora občin, ki so se prijavile za sodelovanje v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Vabilo občinam k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Vodnik in dobre prakse

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki utemeljuje koncept na področjih OVE, URE, prostor, prehranska samooskrba in lokalno krožno gospodarstvo ter vključuje opise 60 dobrih praks (junij 2016)

Katalog dobrih praks s podrobnimi opisi 12 dobrih praks (julij 2016)

Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

(17. 6. 2016, Ljubljana)

Zapis delavniškega dela konference

* Fotografije z dogodka (povezava)

* Posnetek konference:

* Predstavitve govorcev:

 • Molly Walsh, Friends of the Earth (povezava)
 • Rupert Gole, župan Občine Šentrupert (povezava)
 • Alenka Korenjak, članica društva ProstoRož (povezava)
 • Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora (povezava)
 • Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS (povezava)
 • Renata Karba, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (povezava)
 • Matej Praper, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo (povezava)
 • Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj (povezava)

Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek

Projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki se je izvajal med marcem 2016 in januarjem 2017 je vključeval 4 partnerje, sofinanciran pa je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor

 

Prispevke o projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri si lahko ogledate tukaj:

[av_button label=’Dovolj za vse’ link=’manually,http://focus.si/tag/dovolj-za-vse/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue832′ font=’entypo-fontello’ color=’silver’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]