Organizacije Umanotera, Focus in PIC smo pričele z izvajanjem druge faze projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli bomo 6 regijskih delavnic za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti.

Izpeljali bomo usposabljanje občin in drugih lokalnih akterjev za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri z izvedbo 6 mentoriranj za projekte v lokalnih skupnostih.

Pripravili bomo 2 priročnika za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnih področjih.

Organizirali bomo nacionalno konferenco ob zaključku projekta – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti in predstavnikov medijev.

Promovirali bomo aktivnosti projekta, dobre prakse in si prizadevali za povezovanje akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z vzpostavitvijo spletnega mesta.

Več o projektu, ki bo trajal do 15. novembra, je na voljo tukaj.