Različni govorci in udeleženci konference so izmenjali informacije, znanja in izkušnje s področja energetske revščine v EU, še posebej v nekaterih novih državah članicah. Dotaknili so se definicije energetske revščine, strukturnih pristopov in praktičnih ukrepov za naslavljanje energetske revščine ter tako pridobili vpogled v trenutno stanje in rešitve na področju energetske revščine.

Med 50 in 125 milijoni prebivalcev EU (okoli 10 – 25 %) se sooča z energetsko revščino. Situacija je še hujša v vzhodnoevropskih državah: 30 % ali več gospodinjstev se spopada z energetsko revščino. EU oblikuje rešitve za problem, vendar pa še vedno ni na voljo nekaterih ključnih elementov, kot na primer delovna definicija energetske revščine, redno spremljanje širine in globine problema ter jasna politika glede ukrepanja proti energetski revščini.

Pristopi k naslavljanju energetske revščine na praktični ravni so večinoma v domeni okoljskih in socialnih nevladih organizacij. Učinki njihovih programov so hitro vidni, gospodinjstva na enostaven in poceni način privarčujejo veliko energije in posledično denarja ter emisij CO2. Ker pa gre za kratke projekte, ostaja problem zagotovitve finančnih sredstev za stalno zagotavljanje podpore revnim gospodinjstvom in v večjem obsegu.

Nujno je naslavljanje energetske revščine na vseh ravneh odločanja (občine, država) in vključevanje pojava v strateške in akcijske dokumente.

Predstavitve govorcev po vrstnem redu:

Barbara Kalker, Caritas Frankfurt, Nemčija

Zsuzsanna Kiraly, Energy Club, Madžarska

Vasil Zlatev, Energy Agency Plovdiv, Bolgarija 

Lara Blake, Generalna direkcija za energijo v EU 

Stefan Buzarovski, Center za urbano prilagajanje in energijo univerze v Manchastru

Brenda Boardman, Inštitut za okoljske spremembe univerze v Oxfordu 

Opombe:

[1] Dogodek je del projekta REACH, ki ga v Sloveniji izvaja društvo Focus (focus.si) in se financira iz programa Inteligentna energija Evropa. Projekt traja od marca 2014 do marca 2017. Države partnerice so: Slovenija, Hrvaška, Makedonija in Bulgarija. Glavni projektni cilji so zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih in iskanje strukturnih rešitev za zmanjševanje en. revščine. V Sloveniji se bo praktični del projekta izvajal pri gospodinjstvih v Zasavski in Pomurski regiji.