Energetska skupnost Sončna šola Hrastnik, ki smo jo v Focusu oblikovali v tesnem sodelovanju z Občino Hrastnik in Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik, je v ožjem izboru za nagrado avstrijske fundacije SozialMarie, ki vsako leto nagradi najboljše družbene inovacije.

Dobra praksa, pri vzpostavljanju katere smo v Focusu odigrali izjemno pomembno vlogo, je bila med 288 projekti iz šestih držav izbrana med 34 nominirancev. Prvega maja bo na Dunaju sledila slovesna podelitev nagrad, o katerih bo odločila strokovna žirija, do 15. aprila (do 11:55) pa poteka glasovanje za nagrado občinstva.

Za nagrado seveda potrebujemo čim več glasov. Veseli bomo, če podprete naš projekt in k temu spodbudite tudi svoj krog ljudi ter s tem prispevate k temu, da novice o dobrem zgledu zaokrožijo čim širše.

 

Sončna šola Hrastnik je projekt, na katerega smo zares ponosni. Združuje potencial obnovljivih virov energije, v katerega smo prepričani, in demokratično solidarnost zadružnega povezovanja, v katerega srčno verjamemo. Ta kombinacija je za nas eden ključnih receptov za boljšo prihodnost in neizmerno bomo veseli, če bo to sporočilo zaokrožilo čim širše, ob tem pa vlilo upanje vsem generacijam in dalo pogum tistim, ki bi lahko posnemali to dobro prakso.

Prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije v Sloveniji

Energetska skupnost Sončna šola Hrastnik temelji na samooskrbni skupnostni sončni elektrarni na strehi hrastniške osnovne šole z močjo 300 kW, ki jo je na vključujoč način vzpostavila zadruga Zeleni Hrastnik. Projekt združuje solidarnostno upravljanje z viri skupnosti in okoljsko trajnostnost. Novost zadruge Zeleni Hrastnik je, da na demokratičnih temeljih združuje tako Občino Hrastnik in njene javne zavode kot zainteresirane občanke in občane. Vsi vključeni v samooskrbno energetsko skupnost so člani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, lastniki sončne elektrarne in odjemalci. Skupaj bodo dosegli koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2 in nižje zneske na položnicah.

Projekt je prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Prinaša okoljske, ekonomske in (potencialno) družbene koristi.

Zadružna samooskrba z električno energijo iz sonca je primer pravičnega zelenega prehoda, zato želimo, da se model čim širše razširi po lokalnih skupnostih v Sloveniji in širši regiji.

Boštjan Remic: »Tekom vzpostavljanja zadružne oblike energetske skupnosti smo morali premagati številne procesne ovire in pravne nedorečenosti. Upamo, da bo to znanje koristilo vsem, ki se zanimajo za vzpostavitev skupnostne energetske samooskrbe, tudi pri projektih vetrnih elektrarn. Energetska zadruga Zeleni Hrastnik je konkreten primer pravičnega zelenega prehoda od spodaj in prek Sončne šole Hrastnik ponuja zgled, kako lahko okoljski projekti prinesejo koristi lokalnim skupnostim.«

Več o skupnostnem energetskem projektu, ki je med drugim pionirska izvedba javno-zasebnega partnerstva, lahko preberete tukaj in na platformi Dovolj za vse, na kateri tudi sicer z Umanotero promoviramo dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

 

slavnostna seja zadruge zeleni hrastnik

Naslovna fotografija: Timotej Vrtnik, zgornja fotografija: Branko Klančar

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, sodeluje pri aktivnostih vzpostavljanja Sončne šole Hrastnik v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta