Pozor! V sklopu inovativnega vseevropskega raziskovalnega projekta ENERGISE je izšla knjiga – Izzivi povpraševanja po energiji v Evropi, ki je prosto dostopna na: https://bit.ly/2xENltP.  Knjiga preučuje vlogo državljanov pri trajnostnih energetskih projektih po Evropi. Raziskuje okvirjanje energetskih problemov, javno politične pristope in praktične odzive na izziv zagotavljanja čiste, dostopne in trajnostne energije za vse državljane. V tej sta prispevek o energetski učinkovitosti, energetskih skupnostnih projektih in energetski revščini v Sloveniji pripravila tudi naša dr. Lidija Živčič in dr. Tomislav Tkalec.

Konzorcij ENERGISE vključuje 10 raziskovalnih partnerjev (univerze, raziskovalne inštitute, podjetja in nevladne organizacije), izvaja pa se v naslednjih državah: Bolgarija, Danska, Finska, Nemčija, Madžarska, Irska, Slovenija, Švica, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Cilj raziskovalne pobude je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije.

Več o projektu na: http://focus.si/projekti/energise/

Projekt je financiran iz programa Horizon 2020.