Izvedena je bila prva delavnica za javne uslužbence, ki se je osredotočala na varčevanje z energijo v javnih stavbah. Namen delavnice je bil izobraževati, informirati in ozaveščati javne uslužbence, ki delujejo na področju energetskega upravljanja stavb, v splošnih službah in vodstveni kader posameznih inštitucij, o prehodu v nizkoogljično družbo, zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter načinih, kako to doseči.

 

Na delavnici so sodelujoči predstavili ključna izhodišča in konkretne projekte, ki naslavljajo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v javnih ustanovah. Predstavitve so na voljo na povezavah v programu spodaj.

 

Pozdravni nagovor

 

 

O projektu CARE4CLIMATE in smernicah za vključevanje blaženja podnebnih sprememb in vključevanju javnosti (pdf)

Patricija Muršič, vsebinska vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, MOP

 

Marjeta Benčina, Focus, [email protected]

 

Zmanjšanje porabe energije je ključni dejavnik blaženja podnebnih sprememb (pdf) dr. Renata Karba, Umanotera, [email protected]
Uvod v učinkovito rabo energije dr. Tomislav Tkalec, Focus, [email protected]
Energetsko napredni: projekt

energetske prenove objektov v Ljubljani (pdf)

Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana, [email protected]
Energetsko upravljanje in

učinkovita raba energije v javnih zavodih (pdf)

Cvetko Fendre, predavatelj na ŠC Velenje in vodja energetskega inženiringa v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje, [email protected]
Zdravje, energija in notranje

okolje (pdf)

mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, [email protected]

 

 

Varčevanje z energijo v javnih stavbah je kompleksno področje. Poleg trajnostne sanacije, prenove oz. preureditve stavb, so bili za učinkovito zmanjšanje izpostavljeni tudi sodelovanje s ključnimi akterji (sofinancerji, solastniki), upoštevanje različne zakonodaje, sama komunikacija z uporabniki prostorov in opremljenost tako s tehničnimi kot družbenimi znanji. Vztrajnost in odločenost lastnikov in upravljalcev javnih stavb sta bili izredno pomembni v primerih dobrih praks, ki so bile predstavljene na delavnice. Na koncu pa niso stavbe, temveč njeni uporabniki, ki bodo morali zmanjšati porabo energije.