V boju proti podnebni krizi, izgubi biotske raznovrstnosti in uničevanju ekosistemov je vedno bolj pomembno razlikovati prave rešitve od zelenega zavajanja podjetij. Organizacija Friends of the Earth Europe je izdala nov vodnik, ki aktivistkam, oblikovalcem politik in zainteresiranim državljanom in državljankam pomaga pri orientaciji v labirintu lažnih obljub, ki jih dajejo podjetja in sprejemajo vlade.

Vodnik vsebuje kontrolni seznam lažnih obljub na področju hrane, kmetijstva in biotske raznovrstnosti – od izravnave emisij ogljika in biotske raznovrstnosti, ogljičnega kmetovanja in certifikatov proti krčenju gozdov, do laboratorijsko pridelanega mesa in nove generacije GSO. T. i. lažne obljube preverja z vidika okoljske trajnosti in socialne pravičnosti. 

Poznavanje pogostih lažnih obljub podjetij nam lahko pomaga ponovno usmerjati razpravo in zagotoviti, da svojo energijo vložimo v prave rešitve, ne pa v orodja, ki jih promovirajo korporacije za uresničevanje svojih interesov. Lažne obljube zelenega zavajanja na koncu le utrjujejo škodo ali celo povzročajo novo, namesto da bi odpravila temeljne vzroke kriz, s katerimi se soočamo.

Veliko resničnih rešitev, ki so potrebne, že obstaja – od agroekologije in lokalno prilagojenih načinov kmetovanja brez GSO in pesticidov do skupnostnih obnovljivih virov energije in prenehanja črpanja fosilnih goriv – le uvajati jih je treba v veliko večjem obsegu ter jim zagotoviti ustrezno podporo in javno financiranje. Poleg tega morajo prave rešitve za krize, s katerimi se soočamo, postati sestavni del ekonomije, ki bo ohranjala življenje in delovala v okviru planetarnih omejitev.

Pri organizacijah Friends of the Earth Europe in Focus se namesto za dodatno utrjevanje moči korporativnih akterjev z nasedanjem njihovim lažnim obljubam zavzemamo za celostne in transformativne rešitve za številne krize, s katerimi se soočamo – te zaobjemajo vse od podpiranja agroekologije in lokalno prilagojenih načinov kmetovanja brez GSO in pesticidov do ustavitve črpanja fosilnih goriv in podpiranja skupnostnih obnovljivih virov energije.

 

Namesto kozmetičnih popravkov delovanja podjetij, ki od njih ne zahtevajo temeljite spremembe poslovanja potrebujemo zakonodajo, ki aktivno usmerja njihovo delovanje. Potreben je pravni okvir, ki zagotavlja učinkovito naslavljanje tveganj, ki jih podjetja povzročajo za človekove pravice, živali, okolje in podnebne spremembe.