Ljubljana, Bruselj, 3. december 2020 – Novo evropsko poročilo “Odpravljanje energetske revščine z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti: prednost ali prazna obljuba?” razkriva neustrezne ukrepe šestih držav članic za boj proti energetski revščini. Poročilo ugotavlja, da Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija v svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih niso podale niti jasne opredelitve energetske revščine, kar je minimum, ki ga zahteva EU.

Zakonodaja EU od držav članic zahteva, da s svojimi nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti (NEPN) ter dolgoročnimi strategijami prenove stavb določijo definicije in kazalnike, časovne okvire in politike za zmanjšanje energetske revščine [1].

Danes objavljeno poročilo kaže, da orodja, politike in ukrepi v vseh šestih analiziranih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih niso dovolj za odpravo temeljnih vzrokov energetske revščine. Analizirani načrti ne ponudijo niti definicije energetske revščine, kaj šele specifične ukrepe in roke za naslavljanje problema.

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, ki je sodeloval pri pripravi poročila, je izpostavil: “Slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt ne vsebuje jasne opredelitve energetske revščine ali kakršnih koli količinsko opredeljenih ciljev ali indikatorjev. Ker cilji za zmanjšanje energetske revščine niso postavljeni, napredka in učinkovitosti ukrepov ni mogoče spremljati. Čeprav NEPN navaja, da bo opredelitev energetske revščine s kazalniki in cilji sprejeta do leta 2021, bi vlada morala pospešiti postopke.”

Energetska revščina je pereč problem v vseh šestih analiziranih državah, zlasti v hladnejših mesecih. Dve najbolj izpostavljeni značilnosti energetske revščine v Sloveniji sta visoki stroški za energijo, ki predstavljajo znaten delež celotnih izdatkov gospodinjstev, in velik delež gospodinjstev (22,7 %), ki imajo v domovih težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi okvirji.

Martha Myers-Lowe iz mreže Friends of the Earth Europe, je strnila: “Medtem ko koronakriza to zimo potiska milijone evropskih gospodinjstev na rob preživetja, jih države s serijskim neukrepanjem puščajo na cedilu. Države članice pozivamo, da pripravijo svoje načrte v luči evropskega obnovitvenega vala in oblikujejo rešitve, da nihče ne bo ostal v temi in mrazu.”

“Jasno je, da morajo voditelji držav srednje in vzhodne Evrope nemudoma začeti razvijati nacionalne politike in ukrepe za zaščito najbolj ranljivih gospodinjstev in te politike povezati z ukrepi na področju energetske učinkovitosti, obnovljive energije, obnove stavb in zaščite ranljivih potrošnikov,” je komentiral tudi Wendel Trio, direktor mreže CAN Europe.

Namen poročila je poziv državam članicam, naj se nemudoma začnejo ukvarjati z energetsko revščino in izboljšajo kakovost življenja ljudi, saj pandemija samo še povečuje tveganje energetske revščine. Ukrepi se morajo osredotočiti na energetsko učinkovitost stanovanj in izboljšanje življenjskih pogojev gospodinjstev v stiski. Priporočila za Slovenijo so na strani 28.

V Focusu smo že prejšnji mesec opozorili, da mora država ranljivim v času epidemije in zime zagotoviti nujno oskrbo z električno energijo, kot so to storile številne države po Evropi. Predlagali smo prepoved odklopa elektrike najranljivejšim gospodinjstvom, ki so že tako (v zimskem času) v stiski. Več >>>

Za izboljšanje politik in ukrepov za reševanje energetske revščine pa si bomo še naprej prizadevali tudi v okviru evropskega projekta iz programa H2020, EmpowerMed. Ta projekt, ki ga koordiniramo, bo pomagal več kot 4.200 energetsko revnim gospodinjstvom v Sredozemlju. V Sloveniji trenutno zbiramo prijave za brezplačno energetsko svetovanje na Obali. Več >>> 

 

Za dodatne informacije so na voljo:

dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 325

Goksen Sahin, CAN Europe, [email protected], +32 468 45 39 20

Martha Myers, FoE Europe, [email protected], WhatsApp: +44 7737 055566

OPOMBE:

[1] Direktiva EU o energetski učinkovitosti in direktiva o stavbah zahtevata, da države članice v svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih in dolgoročnih strategijah prenove opredelijo definicije, kazalnike in rešitve za odpravo energetske revščine.

Podatki Eurostata za leto 2019 kažejo, da 15 % Evropejcev živi v domovih s slabimi strehami in vlažnimi zidovi. To pomeni, da več kot 50 miljonov ljudi živi v energetski revščini na eni najbogatejših celin na svetu.

Poročilo bo predstavljeno na forumu Pravica do energije, ki združuje aktiviste, sindikate in odločevalce iz EU za reševanje energetske revščine. Udeleženci, med njimi je tudi Focus, se osredotočajo na lokalne rešitve, strategije EU in nacionalnih vlad za odpravo revne revščine, v okviru foruma pa potekajo tudi razprave z evropskimi poslanci. >>> https://righttoenergy.org/forum-2020/

Poročilo “Odpravljanje energetske revščine z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti: prednost ali prazna obljuba?”  je nastalo v okviru projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC/BE/001190 LIFE UNIFY). Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije. Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi European Climate Fundation in sredstvi partnerjev projekta.

                    logotip-EmpowerMed

 Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.