Obnovljivi viri energije postajajo tudi v Sloveniji vse pomembnejši, a za doseganje ambicioznih podnebnih ciljev le zviševanje njihovega deleža v končni rabi energije ne bo dovolj. Treba je zmanjšati tudi potrebe po energiji. Naš Luka Mofardin je za revijo Eko dežela spregovoril o glavnih porabnikih energije v Sloveniji in potrebnih ukrepih za doseganje podnebnih ciljev.

Opozoril, da je industrija še vedno drugi največji porabnik energije v Sloveniji, takoj za prometom.

»Glavnino energije porabi manjše število podjetij iz energetsko intenzivnih dejavnosti. Zato se je, ko je govora o porabi energije in energetski učinkovitosti v podjetjih, smiselno osredotočiti predvsem na sektor industrije,« poudarja.

Zadnja leta se je raba končne energije v industriji zaradi večje gospodarske aktivnosti povečevala, projekcije pa tudi v prihodnje predvidevajo rast proizvodnje energetsko intenzivnih produktov. Učinkovitost rabe energije se je med letoma 2000 in 2019 sicer izboljšala za 25 odstotkov, a se njena končna raba še vedno povečuje.

»Ukrepi za energetsko učinkovitost se v podjetjih ne izvajajo dovolj hitro in učinkovito, da bi lahko samo z njimi prišlo do zmanjšanja rabe energije, ki pa je ključno za doseg podnebne nevtralnosti,« poudarja Luka.

Tudi delež obnovljivih virov v ne-ETS industrijskem sektorju zaostaja za ciljnimi vrednostmi že četrto leto zapored, osnutek Nacionalnega energetsko podnebnega načrta (NEPN) pa predvideva
največje znižanje emisij (74 odstotkov) do leta 2030 v široki rabi, kjer ključno vlogo igrajo gospodinjstva, medtem ko bo v industriji predvideno znižanje za 55 odstotkov.

»Cilji so se v junijskem osnutku za industrijo nekoliko zaostrili, kljub temu pa država industriji še vedno preveč popušča: glede na porabo energije in visoke emisije v industriji je takšen razkorak izjemno nepravičen,« opozarja Mofardin.

 

Celoten članek si lahko preberete v reviji Eko dežela, ki ji lahko listate tudi na spletu: https://www.ekodezela.si/revija-eko-dezela/

Kakšnih ukrepov bi si Focus želel v prenovljenem NEPNu?: https://focus.si/kaksen-nepn-potrebujemo/

O aktualnem dogajanju na področju EU energetskeih politik: https://focus.si/aktualno-na-podrocju-nacionalnih-in-eu-energetskih-politik/