Splošni cilj projekta je bil analizirati vprašanje prevozne revščine ter povečati ozaveščenost o tem fenomenu med ustreznimi deležniki v Sloveniji. Tako smo pregledali politike in ocenili stanje revščine na področju mobilnosti v Sloveniji in petih drugih državah v regiji ter o tem ozaveščali oblikovalce politik. Želeli smo povečati razumevanje o tem, kdo so ranljive skupine, ki jih prevozna revščina prizadane. Analizirali smo vplive gospodarskih sprememb (npr. dvig cen goriva) na prevozno revščino v Sloveniji.

Pripravili smo pregled prevozne revščine v Sloveniji ter državah: Hrvaška, Slovaška, Madžarska, Romunija in Bolgarija in jih med sabo primerjali. Pripravnika na obisku sta pripravila tudi pregled prevozne revščine v Nemčiji in Franciji, njunih domovinah.

Slovenia:

MOBILITY POVERTY IN SLOVENIA (angl.)

Madžarska:

MOBILITÁSI SZEGÉNYSÉG (madž.)

MOBILITY POVERTY in HUNGARY (angl.)

Slovaška:

Dopravná chudoba na Slovensku (slov.)

Mobility poverty in Slovakia (angl.)

Hrvaška:

Prometno siromaštvo na Hrvatskom (hrvaš.)

Mobility poverty in Croatia (angl.)

Romunija:

Mobility poverty in Romania (angl.)

Bolgarija:

Mobility poverty in Bulgaria (angl.)

Francija:

Mobility poverty in France (angl.)

Nemčija:

Mobility poverty in Germany (angl.)

Comparison of Overviews (angl.)


Skupaj z drugimi strokovnjaki smo pripravili Ekonomsko študijo vpliva nestabilnih političnih in ekonomskih razmer na prevozno revščino v Sloveniji.

S predstavitvami smo sodelovali na mednarodnem srečanju Transport Poverty Hub in na mednarodni konferenci Degrowth v Zagrebu.