Le še 5 dni nas loči od objave zakonodajnega predloga Evropske komisije na področju uvoza blaga in izdelkov povezanih z deforestacijo in degradacijo gozdov. 56 nevladnih organizacij nas je v okviru kampanje #Together4Forests pozvalo Komisijo, naj zakona ne razvodeni.

V pismu, naslovljenem na komisarja Fransa Timmermansa in Virginijusa Sinkevičiusa, podpisniki navajamo, da bo oslabitev ključnih elementov besedila “zmanjšala možnosti EU za dosego ciljev pri boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti“.

V zadnjih mesecih smo organizacije na Komisijo podale vrsto priporočil o elementih, potrebnih za ambiciozno in učinkovito zakonodajo. Ti med drugim vključujejo:

  • zaščito ekosistemov, ki niso gozdovi (travišča, mokrišča in šotišča),
  • upoštevanje priznanih mednarodnih človekovih pravic,
  • vključitev določb o financah,
  • podrobno opredelitev obsega izdelkov, na katerega se zakonodaja nanaša,
  • izključitev izjeme v izvedbi dolžne skrbnosti za blago, ki izvira držav z »nizkim tveganjem« za deforestacijo.

Več o uvoženi deforestaciji.

Poziv #Together4Forests Evropski komisiji