Poročila ponujajo pregled letnih dejavnosti po programih, poleg tega pa predstavijo še razvoj društva, sodelovanje in okvirno finančno poslovanje. Letno poročilo se sprejme na redni letni skupščini. Na voljo so v elektronski obliki. Glavni namen objavljanja letnih poročil je povečanje transparentnosti delovanja društva in omogočanje lažje komunikacije s podporniki društva.

Letno poročilo 2023

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2008

Letno poročilo 2007

Letno poročilo 2006

Letno poročilo 2005

Letno poročilo 2004

Letno poročilo 2003