Poročila ponujajo pregled letnih dejavnosti po programih, poleg tega pa predstavijo še razvoj društva, sodelovanje in okvirno finančno poslovanje. Letno poročilo se sprejme na redni letni skupščini. Na voljo so v elektronski obliki. Glavni namen objavljanja letnih poročil je povečanje transparentnosti delovanja društva in omogočanje lažje komunikacije s podporniki društva.