Izredno slaba ocena slovenskega osnutka nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) nas ni presenetila, tako kot nas ni presenetil odziv Ministrstva za infrastrukturo, v katerem so priznali, da so zavedno v Bruselj poslali slab izdelek. Nas pa je presenetila izjava predsednika vlade Marjana Šarca, da je “ocena [Slovenskega NEPN-a], ki je bila podana s strani nevladne organizacije, irelevantna”.

Premierjeva pavšalna diskreditacija avtorjev študije, ki jo lahko povežemo tudi z nepoznavanjem področja, je bila povsem neprimerna in nekorektna. Še enkrat naj pojasnimo, da sta vse poslane osnutke NEPN analizirali strokovni instituciji, dva renomirana raziskovalna inštituta Ecologic Institute in Climact, ki med drugim pripravljata analize tudi za Evropsko komisijo. Strokovnjaki so ocenjevali 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov z vidika (1) zadostnosti nacionalnih ciljev, (2) celovitosti in podrobnosti predvidenih politik in ukrepov ter (3) kakovosti in odprtosti procesa njihove priprave. Osnutek, ki ga je pripravila Slovenija, je bil ocenjen najslabše (3,2 točke od 100) – manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti – zaveze, ki izhaja iz Pariškega sporazuma.

Na sistematično nedelovanje ministrstva za infrastrukturo na področju energetskega koncepta države ter spodbujanja URE in OVE opozarjamo že dolgo. Po toliko letih neaktivnosti neambicioznega energetskega dela MZI upamo in pričakujemo, da se bodo naloge priprave dejanskega NEPN-a lotili zrelo in odgovorno ter da bodo pripravili ambiciozen energetsko-podnebni načrt, ki bo jasno začrtal pot do ogljične nevtralnosti pred letom 2050.

Več o omenjenem poročilu Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans, ki ga je naročila fundacija European Climate Foundation in v katerem je osnutek slovenskega NEPN-a ocenjen kot najslabši izmed osemindvajsetih, pa tukaj.