Milijoni ljudi po vsem svetu, ki pridelujejo in proizvajajo hrano, ki jo jemo in izdelke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, je ujetih v revščino in nehumane delovne pogoje. In to navkljub ogromnim zaslužkom podjetij, ki so vključeni v celotno dobavno verigo. Podjetja so s svojimi poslovnimi odločitvami in prakso ter vplivi, ki jih imajo na druge, odgovorna tudi za kršitve človekovih pravic in škodo okolju, ki jih povzročajo s svojim ravnanjem.

Zaveze na tem področju, ki so bile do sedaj prostovoljne narave, so se izkazale kot povsem nezadostne, kar priznava nedavna raziskava Evropske komisije o zahtevah glede potrebne skrbnosti vzdolž oskrbovalnih verig. Na to kažejo tudi še vedno aktualne raziskave na področju dobavnih verig s kakavom, bananami, palmovim oljem in tropskim sadjem, ki smo jih objavili tudi v Focusu.

“Prostovoljne zaveze poslovnih subjektov so se izkazale kot nezadostne. Poleg potrošnikov so tudi vlade odgovorne za vzpostavljanje zavezujočih mehanizmov za obvarovanje okolja in človekovih pravic. Odgovornost ne sme biti zgolj na ramenih potrošnikov in mladih, ” je izpostavila mag. Živa Kavka Gobbo, vodja programa globalne odgovornosti in potrošnje v društvu Focus.

Zato je nujno sprejeti ustrezno zakonodajo EU z jasnimi in zavezujočimi zahtevami za spoštovanje človekovih pravic in okolja ter izvajanje potrebne skrbnosti podjetij. Že v preteklosti smo v Focusu objavili (še vedno aktualna) priporočila za urejanje tega področja. Koalicija nevladnih organizacij s področja okoljske in družbene pravičnosti pa je nedavno strnila ključne elemente potrebne zakonodaje EU za spodbujanje spoštovanja podjetij do človekovih pravic in okolja:

  1. Podjetja morajo biti pri svojem poslovanju, v svojih globalnih vrednostnih verigah in v svojih poslovnih odnosih, dolžna spoštovati človekove pravice in okolje. Podjetja morajo to upoštevati tudi pri nakupovanju ali oblikovanje izdelkov.
  2. Podjetja morajo biti dolžna identificirati, prekiniti, preprečiti, blažiti, nadzorovati in upoštevati potencialne in dejanske negativne vplive na človekove pravice in okolje.
  3. Podjetja morajo zagotoviti ali sodelovati pri odpravljanju škodljivih vplivov v svojih globalnih vrednostnih verigah ter pri svojem poslovanju in poslovnih odnosih.
  4. Podjetja morajo prevzeti odgovornost za škodljive vplive na področju človekovih pravic in okolja v svojih globalnih vrednostnih verigah ter pri svojem poslovanju in poslovnih odnosih.
  5. Države članice morajo zagotoviti zanesljivo izvrševanje vseh zgoraj navedenih obveznosti ter poskrbeti za pravico do učinkovitih sredstev za odpravljanje škodljivih vplivov.
  6. Ta zakonodaja mora biti medsektorska in veljati tako za javna kot zasebna podjetja, vključno s finančnimi institucijami, vseh velikosti in v vseh sektorjih, ki imajo stalni naslov ali sedež v EU ali ki opravljajo svoje poslovne dejavnosti ali ponujajo izdelek ali storitev na območju EU

Celotni predlog ključnih elementov za zakonodajo EU o potrebni skrbnosti podjetij pri spoštovanju človekovih pravic in okolja najdete TUKAJ.