Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) je globalna organizacija ustanovljena z namenom zbiranja in ocenjevanja znanstvene literature s področja podnebnih sprememb in njihovih okoljskih ter socioekonomskih posledic. Okoljski program Združenih narodov in Svetovna meteorološka organizacija sta IPCC ustanovili leta 1988.

Poročila IPCC služijo razumevanju podnebnih sprememb in z njimi povezanih vprašanj v mednarodni skupnosti. Veljajo za najbolj priznane znanstvene ocene o podnebnih spremembah, pri pripravi katerih sodeluje več tisoč znanstvenikov iz celega sveta. IPCC ne izvaja samostojnih raziskav, temveč zbira in ocenjuje najbolj sveže znanstvene ugotovitve s področja podnebnih sprememb na osnovi prostovoljnega dela. Pretekla poročila so izšla v letih 1990, 1995, 2001, 2007.

IPCC je trenutno v procesu priprave Petega poročila o oceni stanja (Fifth Assessment Report, AR5), ki predstavlja nadgradnjo stanju v podnebni znanosti po objavi poročila leta 2007. AR5 bo izšel v štirih delih – poročila delovnih skupin I, II in III ter zbirno poročilo.

V društvu Focus vas sproti obveščamo o novostih. V ta namen smo naredili tudi povzetke prvih treh delov poročil AR5, kjer razložimo glavne ugotovitve posameznih delovnih skupin. Povzetke poročil si lahko preberete spodaj: