Vzdolž globalnih verig preskrbe s hrano se dogajajo hude človekovih pravic in uničevanju okolja. 13. oktobra objavljena Raziskava YouGov kaže, da več kot 80 odstotkov prebivalcev Slovenije želi strogo zakonodajo, na podlagi katere bi podjetja odgovarjala za kršitve človekovih pravic in okoljsko škodo.

Raziskava YouGov

  • 93 % prebivalcev Slovenije se je strinjalo, da bi morala biti podjetja zakonsko zavezana, da ne dopuščajo kršitev človekovih pravic – na primer prisilnega dela ali odvzema zemljišč.
  • 92 % se je strinjalo, da bi morala biti podjetja zakonsko zavezana, da ne prispevajo k okoljski škodi – na primer k onesnaževanju zraka ali uničenju biotske raznovrstnosti – zunaj EU.
  • 88 % se je strinjalo, da morajo biti podjetja, ki po vsem svetu povzročajo ali prispevajo h kršitvam človekovih pravic in okoljskim kaznivim dejanjem, pravno odgovorna.
  • Ko so jim našteli primere kršitev okoljskih in človekovih pravic zunaj EU, se je 90 % anketiranih prebivalcev Slovenije strinjalo, da bi bilo treba žrtvam omogočiti, da bi lahko pravico iskale na sodiščih v državi, v kateri imajo odgovorna podjetja sedež.

Pravi čas za sprejem močne zakonodaje je ZDAJ – dovolj je poročil in raziskav o kršitvah človekovih pravic v dobavnih verigah. Dovolj je tudi poročil in raziskav ter izkušenj o medsebojnem vplivu prehranskega sistema in podnebnih sprememb. Dovolj nezavezujočih obljub podjetij, ki so vpletena v kršitve in uničevanje. Potrebujemo zakonodajo, ki bo vključevala celotno dobavno verigo. Najšibkejši členi so pogosto prav na začetku. Ne smemo dopustiti, da bi se odgovornost prikrivala preko navideznih podjetij. In če želimo zagotoviti implementacijo, mora vsebovati tudi civilno odgovornost.

[1] Vse številke so iz YouGov Plc. Skupni vzorec je bil 16.906 odraslih. Terensko delo je bilo opravljeno med 14. in 29. septembrom 2021. Raziskava je bila izvedena na spletu v Avstriji, Belgiji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, na Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji. Številke so ponderirane in so reprezentativne za vse odrasle Avstrije, Belgije, Češke, Francije, Nemčije, Irske, Nizozemske, Slovenije in Španije (stare vsaj 18 let).