V sklopu projekta ENERGISE smo pripravili spletni interaktivni zemljevid, na katerem je predstavljenih več kot 1000 trajnostnih energetskih iniciativ iz 30 Evropskih držav. Zemljevid podaja informacije o vsebini, obsegu in ciljih predstavljenih energetskih iniciativ, ki naslavljajo problematiko prekomerne rabe energije. Zemljevid z iniciativami predstavlja dragocen vir za strokovnjake s področja energetike, raziskovalce, skupnosti ter vse, ki iščejo primere dobrih praks energetskih pobud iz vse Evrope.

Trajnostne energetske iniciative so razdeljene v štiri kategorije, glede na to, kako se soočajo z izzivi podnebnih sprememb in potrebo po zmanjšanju rabe energije. Iniciative iz kategorij »Kompleksne interakcije« in »vsakodnevne življenjske situacije«, ki obravnavajo rabo energije kot produkt družbenih praks in zapletenih interakcij med spremembami v tehnologijah, poslovnih modelih, storitvah ter družbeni in časovni organizaciji vsakodnevnega življenja, bolj verjetno sprožajo globlje in dolgotrajne spremembe v rabi energije, kot tiste, ki se osredotočajo zgolj na »individualno vedenje« in »tehnologije«. Vendar k prvima kategorijama spada manjši del identificiranih trajnostnih energetskih iniciativ.

Interaktivni zemljevid trajnostnih energetskih iniciativ.

Več o interaktivnem zemljevidu trajnostnih energetskih iniciativ.

Več o projektu ENERGISE tukaj in tukaj.