Energetski koncept mora temeljiti prvenstveno na učinkoviti rabi energije in zmanjševanju porabe energije. Tega področja se moramo lotiti ambiciozno in načrtno. Nenazadnje se večina akterjev strinja, med njimi tudi odločevalci, da iz vlaganj v URE izhajajo sami pozivni učinki: zmanjšanje uvoza energentov, finančni prihranki, povečanje BDP in povečanje števila delovnih mest. Nujno je tudi potrebno opredeliti prehod na obnovljive vire energije ter pametna omrežja, seveda z upoštevanjem okoljskih in družbenih omejitev. Dokument mora nasloviti tudi reševanje problematike energetske revščine, ki postaja vse večji problem, vključiti pa mora tudi sektor prometa, saj ta porabi ogromni delež energije.

Ne samo vsebinsko, tudi k pripravi dokumenta moramo pristopiti popolnoma drugače. V pripravo je treba vključiti čim več akterjev, od lokalnih oblasti do civilne družbe in ostalih akterjev v energetskem sektorju. Zakaj? Ker se obstoječi modeli upravljanja in nadzora niso več sposobni spopadati z nevarnimi okoljskimi problemi. Noben posamezni akter ali posamezna stroka nima vsega znanja in vseh potrebnih informacij, da bi rešili kompleksne, dinamične probleme, zato je potrebno povezovanje med širšim naborom akterjev. Ni dovolj, če damo zgolj neki instituciji denar, da nam spiše koncept, ki ga potem nihče ne upošteva, ker ga nihče nima za svojega. Tudi ni dovolj, če se k izdelavi koncepta povabi zgolj tiste, ki so že ves čas zraven, saj na ta način ne bomo dosegli napredka in preboja, le nadaljevanje obstoječih usmeritev in paradigme. Prav tako ni več sprejemljivo, da se sodelovanje večini akterjev omogoči zgolj na koncu procesa, ko je možno zgolj še podati svoje komentarje na že izbrano rešitev, ampak je potrebno zagotoviti možnost sodelovanja pri ustvarjanju alternativnih rešitev in izbiri najprimernejše.

Le z angažiranjem in vključevanjem širokega nabora akterjev, ki jim je potrebno dati realno možnost sodelovanja pri nastajanju koncepta, bomo prišli do dokumenta, ki bo ustrezno naslovil izzive današnjega časa in predstavljal podlago za popolno prenovo energetskega sistema v Sloveniji.

Prispevek je dostopen tukaj.

Video posnetek razprave si lahko ogledate tukaj, Focusov prispevek se začne pri 20:50.