Teze za trajnostno prometno politiko predane ministru Vlačiču

Sporočilo za javnost_Okoljevarstveniki izrazili skrb nad prometno politiko

Ključna tema pogovora z ministrom Vlačičem je bil integriran javni potniški promet. ‘Ministra smo v imenu številnih ljudi iz Slovenije, ki nimajo dostopa do avtomobila in se zato soočajo z ogromnimi problemi pri rabi javnega prevoza, opozorili, da je v …

Sporočilo za javnost_Energetsko neučinkovite žarnice s 75 W se umikajo iz prodaje s 1. septembrom 2010

Pričakuje se, da bo prepoved uporabe žarnic z žarilno nitko, ki predstavljajo najmanj učinkovit način proizvajanja svetlobe, zmanjšala izpuste CO2 za 16 milijonov ton letno do leta 2012. Za primerjavo: enako letno količino izpustov povzroči 5 milijonov osebnih avtomobilov. Ta …

E-news update 30 August 2010

CLIMATE

1.1. UN hopes science review eases climate scepticism
30 August 2010, ABC News
A review due on Monday (US time) can help restore public faith in the United Nations panel of climate scientists and its finding that global warming …