Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji

Objavljeno: 30. 1. 2023

Projekt Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« bo odgovarjal na vprašanja:

»Kaj je mobilnostna revščina?  Kako jo opredelimo? Kakšna je dostopnost prebivalcev RS do različnih ciljnih potovanj? Katere so najbolj ranljive skupine? Kakšni so ukrepi za omilitev mobilnostne revščine?«.

Cilji projekta so naslednji:

• natančna teoretska opredelitev pojma mobilnostne revščine na podlagi literature in njene implikacije v situaciji v Sloveniji;

• analiza ključnih dokumentov in aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v odnosu do mobilnostne revščine na ravni Slovenije in EU;

• določitev metodologije za analizo stanja in identifikacijo mobilnostne revščine v njeni primarni in sekundarni obliki v RS;

• določitev praga mobilnostne revščine;

• identifikacija skupin prebivalcev v Republiki Sloveniji , ki jih zadeva mobilnostna revščina;

• identifikacija mehanizmov, ki povzročajo ali bodo v prihodnje potencialno povzročali mobilnostno revščino;

• identifikacija območij v Republiki Sloveniji, v katerih je mobilnostna revščina najbolj izrazita;

• priprava scenarijev stanja na področju mobilnostne revščine ob napovedi rasti cen energentov in osebnih vozil;

• priprava predlogov ukrepov za omilitev obsega mobilnostne revščine oz. njene rasti;

• komunikacija s ključnimi javnostmi.

V razpravo bomo vključevali različne deležnike tako s področja okolja in prometa, socialne partnerje in druge relevantne javne službe ter ključne odločevalce, ki bodo prejemniki nabora različnih ukrepov.

Spletna stran: https://giam.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/mobilnostna-revscina-v-republiki-sloveniji

Vodilni partner: ZRC SAZU

Sodelujoči raziskovalni organizaciji: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Urbanistični inštitut RS

Kontaktna oseba: [email protected]

Novice o projektu

Socialni vidiki prevozne revščine

S predstavniki različnih ranljivih skupin se pogovarjali o njihovih izkušnjah, predvsem težavah z mobilnostjo, ter skupaj razmišljali o rešitvah, ki bi povečale mobilnost teh prebivalcev, izboljšale njihovo integracijo in povečale njihovo enakost.

2. 6. 2023|

Mobilnostna revščina v državah vzhodne in srednje Evrope

Splošni cilj projekta je bil analizirati vprašanje prevozne revščine ter povečati ozaveščenost o tem fenomenu med ustreznimi deležniki v Sloveniji. Tako smo pregledali politike in ocenili stanje revščine na področju mobilnosti v Sloveniji in petih drugih državah v regiji ter o tem ozaveščali oblikovalce [več ...]

20. 3. 2023|