TogetherFor1.5

Objavljeno: 27. 10. 2022

Cilj projekta LIFE TogetherFor1.5 – Bringing EU Member States together to achieve the 1,5°C objective of the Paris Agreement je uskladiti podnebne in energetske zaveze ter ukrepe EU s ciljem Pariškega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje na 1,5°C glede na predindustrijsko dobo. S tem namenom projekt gradi na priložnostih, ki jih prinaša revizija podnebne in energetske politike (dokončanje zakonodajnega paketa Fit for 55, revizija Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in revizija nacionalnih dolgoročnih strategij) v obdobju izvajanja projekta (september 2022 – avgust 2025) ter izboljšanju javnega sprejemanja bolj ambicioznih in vključujočih podnebnih ukrepov.

Projektne cilje bomo dosegli z 1) spremljanjem in analiziranjem bistvenih političnih procesov, 2) podporo in rednim dialogom z odločevalci, 3) krepitvijo zmogljivosti med civilnodružbenimi organizacijami in drugimi deležniki ter 4) dvigovanjem podnebne ozaveščenosti splošne javnosti.

Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti:

  • Raziskava in poročilo o družbenih koristnih podnebnega ukrepanja v 13 državah članicah EU ter komunikacijska kampanja o pozitivnih učinkih hitrejšega ukrepanja na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije;
  • spremljanje, analiza ter vključitev v proces revizije Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Priprava nacionalnega scenarija razogljičenja usklajenega s Pariškim sporazumom;
  • spremljanje izvajanja Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije. Posodobitev orodja za spremljanje izvajanja;
  • analiza Dolgoročne strategije Slovenije glede na okrepljeni cilj EU 2030, potencialni novi cilj za leto 2040 in Pariški sporazum.

 

Začetek: september 2022

Zaključek: avgust 2025

Kontakt: [email protected]

Spletna stran projekta: https://1point5.caneurope.org/

Partnerji projekta: Climate Action Network Europe (CAN Europe), Centre for Transport and Energy (CDE), Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), 92-gruppen, Eestimaa Looduse Fond (ELF), Focus, društvo za sonaraven razvoj, Germanwatch Nord-Sud Initiative e.V., Foundation Institute for Sustainable Development, Réseau Action Climat – France (RAC-F), Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL), Magyar Termeszetvedok Szovetsege (MTVSZ), Environmental Association ‘’Za Zemiata’’ Sdruzhenie (ZaZemiata).

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE.

together for 1.5

Novice o projektu