ničelna toleranca do deforestacije

Evropske dobavne verige in deforestacija

Opis projekta: kampanja za zmanjšanje vpliva evropskih dobavnih verig na deforestacijo

Jeseni 2021 naj bi Evropska komisija objavila predlog zakonodaje s ciljem omejevanja vpliva potrošnje v Evropi na krčenje gozdov po svetu. Javni interes je močan, kar je pokazal tudi odziv na javno posvetovanje Evropske Komisije. Kar 1.2 milijona ljudi je zahtevalo zakonodajo, ki nalaga podjetjem, ki prodajajo izdelke v Evropi, da izvajajo obvezno dolžno skrbnost in s tem zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. Zelo verjetno je, da bomo zakonodajo dobili. V naslednjem letu pa imamo priložnost, da zagotovimo, da bo zakonodaja ambiciozna in pokriva tudi področje kršitev človekovih pravic.

V naslednjem 1 letu ali 2 bomo izvajali ozaveščevalno kampanjo, ki bo podpirala zagovorniške aktivnosti. Cilj je zagotoviti, da bo zakonodaja vključevala tako jasne zakonske obveze, ter učinkovite sankcije in načine implementacije.

Kampanja ima lahko velik učinek. Kar 16 % uničevanja gozdov zaradi potrošništva na globalni ravni je posledica uvoza surovin, kot so meso, soja, palmovo olje in kakav ter izdelkov, ki te surovine vsebujejo, v EU.[1] Taka zakonodaja lahko vpliva tudi na nacionalne politike v državah izvoznicah, kot sta Brazilija in Indonezija.

Cilji projekta:

  1. povečati zavedanje o povezavah med izdelki vsakdanje rabe in »uvoženo« deforestacijo – uničevanje gozdov izven EU, ki so posledica načina pridelave surovin za potrošnjo v EU
  2. Spodbujati podporo Slovenije učinkoviti zakonodaji na področju dobrin, ki so povezane s krčenjem gozdov

[1] Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature


NOVICE O PROJEKTU

Amazonija izgublja zmožnost okrevanja po sušah in sečnji

Raziskava objavljena marca 2022 v reviji Nature Climate Change je pokazala, da Amazonija izgublja sposobnost okrevanja po sušah in sečnji. To še povečuje zaskrbljenost, da se deževni gozd približuje točki preloma, po kateri bodo večino gozda nadomestile travinje (savane). To

Poziv vladam: Ustavimo uničevanje svetovnih gozdov!

Okoljske organizacije, združene v kampanji #Together4Forests, pozivamo nacionalne vlade, naj omejijo prispevek EU k uničevanju gozdov in ekosistemov ter kršitvam človekovih pravic po svetu. V štirinajstih državah EU* so potekale akcije z namenom ozaveščanja o kritično visoki stopnji krčenja

Pomemben korak za zaščito gozdov, ki pa ne odpravlja temeljnih vzrokov za deforestacijo

Ljubljana, 18. november 2021 – Evropska komisija je včeraj objavila dolgo pričakovan zakonodajni predlog na področju uvoza blaga povezanega z deforestacijo in degradacijo gozdov. Vsa podjetja, ki delujejo na evropskem trgu, bodo morala ob uvažanju blaga iz držav, kjer množično

Združeni za gozdove: potrebujemo ambiciozno in učinkovito zakonodajo EU

Le še 5 dni nas loči od objave zakonodajnega predloga Evropske komisije na področju uvoza blaga in izdelkov povezanih z deforestacijo in degradacijo gozdov. 56 nevladnih organizacij nas je v okviru kampanje #Together4Forests pozvalo Komisijo, naj zakona ne razvodeni.…


Trajanje projekta: 1.8.2021 – 31.7.2022

Kontakt: Nina Tome, [email protected]

Partnerji projekta: Fern, ZERO, Südwind, DUH, Forests of the World, PKE Gliwice, Envol Vert

Finančna podpora:

English:

In mid-2021 the European Commission (EC) will propose regulation to tackle deforestation from imported commodities. Public interest is strong, with the EC public consultation receiving a response of 1.2 million people asking for regulation such that companies placing products on the EU market must conduct due diligence to ensure their supply chains are deforestation free. While regulation is likely, there is now a critical window of opportunity to ensure that the legislation is ambitious and tackles human rights violations.

Over the next 1-2 years this project will help raise public awareness to convince the EC to adopt a strong regulation which includes both clear legal obligations, and effective sanctions and enforcement measures.

This campaign could be highly impactful. Over 16% of deforestation linked to global consumption is due to the EU importing commodities such as meat, soy, palm oil and cocoa, and products containing them. Such legislation is therefore likely to inform domestic policies in exporters such as Brazil and Indonesia.

In year one the objectives of the overall campaign are to: a) increase public awareness of the linkages between products they consume and imported deforestation and b) pressure Members of the European Parliament and national governments to take a strong stance when the legislative proposal reaches adoption procedures.

The project will create a shared advocacy plan to allow participating NGOs to learn from and build on each other’s campaigns toward citizens and politicians.