ničelna toleranca do deforestacije

Evropske dobavne verige in deforestacija

Opis projekta: kampanja za zmanjšanje vpliva evropskih dobavnih verig na deforestacijo

Jeseni 2021 naj bi Evropska komisija objavila predlog zakonodaje s ciljem omejevanja vpliva potrošnje v Evropi na krčenje gozdov po svetu. Javni interes je močan, kar je pokazal tudi odziv na javno posvetovanje Evropske Komisije. Kar 1.2 milijona ljudi je zahtevalo zakonodajo, ki nalaga podjetjem, ki prodajajo izdelke v Evropi, da izvajajo obvezno dolžno skrbnost in s tem zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. Zelo verjetno je, da bomo zakonodajo dobili. V naslednjem letu pa imamo priložnost, da zagotovimo, da bo zakonodaja ambiciozna in pokriva tudi področje kršitev človekovih pravic.

V naslednjem 1 letu ali 2 bomo izvajali ozaveščevalno kampanjo, ki bo podpirala zagovorniške aktivnosti. Cilj je zagotoviti, da bo zakonodaja vključevala tako jasne zakonske obveze, ter učinkovite sankcije in načine implementacije.

Kampanja ima lahko velik učinek. Kar 16 % uničevanja gozdov zaradi potrošništva na globalni ravni je posledica uvoza surovin, kot so meso, soja, palmovo olje in kakav ter izdelkov, ki te surovine vsebujejo, v EU.[1] Taka zakonodaja lahko vpliva tudi na nacionalne politike v državah izvoznicah, kot sta Brazilija in Indonezija.

Cilji projekta:

  1. povečati zavedanje o povezavah med izdelki vsakdanje rabe in »uvoženo« deforestacijo – uničevanje gozdov izven EU, ki so posledica načina pridelave surovin za potrošnjo v EU
  2. Spodbujati podporo Slovenije učinkoviti zakonodaji na področju dobrin, ki so povezane s krčenjem gozdov

[1] Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature


NOVICE O PROJEKTU

Zaveza več kot 100 držav za ustavitev krčenja gozdov do leta 2030

Na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu se je več kot 100 voditeljev držav zavezalo, da bodo do leta 2030 prenehali krčiti gozdove. Med njimi tudi Brazilija.

Vsako minuto izgine gozd v površini 27 nogometnih igrišč

Ljudje smo že posekali …

Prebivalci Slovenije si želijo zakonodaje, ki bo urejala celotno dobavno verigo

Vzdolž globalnih verig preskrbe s hrano se dogajajo hude človekovih pravic in uničevanju okolja. 13. oktobra objavljena Raziskava YouGov kaže, da več kot 80 odstotkov prebivalcev Slovenije želi strogo zakonodajo, na podlagi katere bi podjetja odgovarjala za kršitve človekovih pravic

Solidarni z Amazonijo!

COICA, koordinator staroselskih organizacij iz Amazonije, ki predstavlja več kot dva milijona staroselcev v devetih državah Amazonije, poziva svetovne voditelje, naj zaščitijo 80 odstotkov območja amazonskega porečja do leta 2025. V globalnem tednu solidarnosti z Amazonijo, ki poteka med …


Trajanje projekta: 1.8.2021 – 31.7.2022

Kontakt: Nina Tome, [email protected]

Partnerji projekta: Fern, ZERO, Südwind, DUH, Forests of the World, PKE Gliwice, Envol Vert

Finančna podpora:

English:

In mid-2021 the European Commission (EC) will propose regulation to tackle deforestation from imported commodities. Public interest is strong, with the EC public consultation receiving a response of 1.2 million people asking for regulation such that companies placing products on the EU market must conduct due diligence to ensure their supply chains are deforestation free. While regulation is likely, there is now a critical window of opportunity to ensure that the legislation is ambitious and tackles human rights violations.

Over the next 1-2 years this project will help raise public awareness to convince the EC to adopt a strong regulation which includes both clear legal obligations, and effective sanctions and enforcement measures.

This campaign could be highly impactful. Over 16% of deforestation linked to global consumption is due to the EU importing commodities such as meat, soy, palm oil and cocoa, and products containing them. Such legislation is therefore likely to inform domestic policies in exporters such as Brazil and Indonesia.

In year one the objectives of the overall campaign are to: a) increase public awareness of the linkages between products they consume and imported deforestation and b) pressure Members of the European Parliament and national governments to take a strong stance when the legislative proposal reaches adoption procedures.

The project will create a shared advocacy plan to allow participating NGOs to learn from and build on each other’s campaigns toward citizens and politicians.