EmpowerMed zloženka

Kaj je energetska revščina in o projektu EmpowerMed…

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika.

V smernicah so poleg osnovnih teoretičnih vsebin opisani tudi primeri dobrih praks ter nasveti za okoljsko učinkovitejše delovanje na ravni politik, organizacije ali posameznika in priporočila za dodatno branje.…

Rumeni zbornik: Intertwining of diverse minds in(to) political ecology: Proceedings from the Summer School of Political Ecology 2018